Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f.

En röd lykta med ett grönt ljust

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga personer med synnedsättning inom vårt verksamhetsområde som omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Aktuellt

På vita käppens dag den 15.10 besöker vi Wasa Teater för att se höstens stora satsning "AYN-en katastrofal kontorskomedi". Vi har reserverat 40 platser fördelade på rad 3-7 samt rad 9. Syntolkning. Pris för synskadade är 31€ och ledsagare gratis. Anmäl dig senast 7.10 på tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14) Nya direktiv gällande säkerheten på teatern, ta kontakt för mera info. Salongen öppnas kl.18.30 för alla och vi samlas då för syntolkningsinfo kl.18 inne i salongen. Kom gärna till kl.17.45 för biljettutdelning i foajén.

Har du frågor om din synsituation? DU som upplever att din syn eventuellt blivit sämre och inte riktigt vet vad du skall göra. DU behöver inte vara medlem, men även medlemmar är välkomna att diskutera med rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, torsdag 17.9 kl.13-15 på Korsholmsespl.44, vån 2, rum 214.

Medlemsträff, torsdag 24.9 ordnas månadens medlemsträff på ÖF med början i auditioriet kl.13. Experten på bouppteckningar och testamenten Rune Norrgård talar över ämnet "Att uppgöra ett testamente"- möjlighet att ställa frågor. Efteråt byter vi rum och går till caféutrymmet i samma våning för kaffe och gemenskap efteråt. Anmäl dig senast måndag 21.9 före kl.14 på tfn 045-321 3320.  

Föreningen tillhandahåller gratis engångs MUNSKYDD och handskar till alla medlemmar som kommer med på våra evenemang.

Trivselcafé aktivt seniorliv i samarbete med Folkhälsans Förbund har startat i Folkhälsans hus i Wasa.  På grund av det stora intresset byter trivselcaféet plats och hålls från och med 23.9 i EKSALEN, där det finns tillräckligt med plats för alla, fortsätter så fram till och med onsdag 2.12 kl.13-15.15. Har du frågor kontakta Terese Backlund tfn 044-488 3005. Terese och Maj-Britt Aspö hälsar alla välkomna!

Vattenjumppa återgår till "det normala" och startar söndag 30.8 enligt grupp 1 kl.11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15 och pågår till och med söndag 13.12. Ledare är Emma Storvall, tfn 040-911 7387.  Vattengymnastiken ordnas av Folkhälsans Förbund i samarbete med Svenska Folkskolans vänner. OBS! Ytterdörren är stängd och öppnas 20 min före gruppen börjar av en aulavärd. Kom i tid!

Om föreningen

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade är medlem i Förbundet Finlands svenska synskadade rf. Verksamheten startade år 1972 och vid årskiftet hade föreningen 229 medlemmar, varav 120 är synskadade och 109 stödjande medlemmar. Distriktet sträcker sig från Oravais i norr till Kristinestad i söder.

Hur blir man medlem?

Om du är synskadad och gärna skulle vilja bli medlem kan du kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-5612950 eller e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi

Ulla-Britt hjälper dig vidare och kommer eventuellt på hembesök. Sen kan ni i lugn och ro diskutera just din situation. För att bli medlem skall man ha 50% kvar av synen eller en synskärpa som är lika med eller mindre än 0,3.

Föreningens verksamhet

Föreningens främsta uppgift är att bedriva en kontaktskapande och aktiverande verksamhet, samt att sprida information om synskadades situation och behov.

Föreningen ordnar:

- medlemsträffar på Korsholmsesplanaden 44 i Vasa eller andra platser i distriktet
- kvinno- och karaträffar
- teaterbesök och filmkvällar med syntolkning
- resor och utfärder, både i hemlandet och utomlands
- auktioner och basarer
- julfest i distriktet varje år
- anhörigträffar
- ger ut Vasabladet och Sydin som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening r.f., www.fstf.fi
- taltidningen utkommer digitalt 6 dagar (VBL) och 3 dagar (SYDIN) / vecka via en pratsambox, www.pratsam.com
 

Punktskrift och IT-kurser

Punktskriftsundervisning sker i föreningens regi med egna instruktörer. Är du intresserad av att lära dig punktskrift, kontakta kansliet för mera info.

Vi ger i samarbete med FSS IT-undervisning till den som behöver. Kontakta kansliet om du funderar över någonting gällande datorer, surfplattor eller datorer, så ordnas det på bästa sätt. Du får undervisning om hur du på bästa sätt kan använda din utrustning, med eller utan hjälpmedel såsom talsynteser och förstoringsprogram.

Trivselcafé Aktivt Seniorliv och vattengymnastik ordnas i samarbete med Folkhälsans Förbund

Trivselcafé för synskadade hålls varannan ojämn vecka i Glaskabinettet på Wasaborgsgränden 4 i Folkhälsans Wasa hus. Motsvarande verksamhet ordnas även i Sydösterbotten en gång per månad. Kontakta vikarierande koordinator Terese Backslund för mera info, tfn 044-488 3005.

Vattengymnastiken ordnas under höst- och vårterminen i Folkhälsans hus i Smedsby. Mera info från kansliet.

Rehabilitering syftar till att den synskadade, trots sitt handikapp, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. och sjukhuset ordnas olika anpassningskurser och hjälpmedelsförmedling. Vid behov, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman tfn 050-561 2950 (måndag-torsdag) eller rehabiliteringshandledare Marja-Leena Österlund (på sjukhuset) tfn 0400-792 428 eller 06-2132428.

Taltidningar

FSS ger ut Vasabladet och Sydösterbotten som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-561 2950. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Siv-Britt Häggman, tfn 050-341 7293.

Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att den synskadade trots sitt handikapp skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf och sjukvårdskistrikten ordnar olika anpassningskurser och hjälpmedelsförmedling.

FSS:s erfarenhetstalare som besöker tex skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad. Dessutom fungerar synskadade personer som kontakt- och stödpersoner för andra synskadade. (läs mera om VSS kamratstöd)

OLKA-punkten på Vasa Centralsjukhus (VCS)

Våra broschyrer finns vid OLKA-punkten samt på ögonavdelningen på VCS - tveka inte utan ta kontakt - vad du än undrar över! Vid den nystartade OLKA-punkten finns även en vit mapp med information om föreningens verksamhet och kontaktpersoner till föreningen.

Kamratstödprojekt

Föreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. har ett fungerande kamratstödprojekt. Projektet är till för alla ordinarie medlemmar i föreningen för att var och en skall

  • ha någon att prata med
  • känna en ökad delaktighet i föreningen
  • få en ökad förståelse för sin synnedsättning
  • få stöd och hjälp att bättre klara av att leva med sin synnedsättning

För att detta skall bli möjligt har föreningen samlat ihop några kamratstödpersoner som vill försöka ge det stöd som du behöver. Känner du att du vill prata med någon som har erfarenhet och förstår en synskadad kan du ta kontakt med någon av följande personer: Marita Carlson, tfn 0500-201 666, Peter Sahlsten, tfn 050-588 5103, Kerstin Lillbåsk tfn 050-369 5997, Susanne Granholm tfn 050-517 4743, Sven Thors tfn 050-435 5152.

Fadderbarnsverksamhet

Föreningen har sedan början av 2012 en ny fadderbarnsverksamhet. Föreningen Schoolkids Light bildades i Ingå 2011. VSS understöder en blindskola i Irente i Tanzania och dess främsta uppgift är att stöda synskadade barn och dess skolgång. VSS beslöt att anta detta som sin fadderbarnsverksamhet och understöder Schoolkids Light med ett månatligt understöd.

Om du som läser detta har hjälpmedel för synskadade som du inte längre behöver eller något som blivit föråldrat tar vi tacksamt emot detta. Speciellt vita käppar efterlyses till skolan. Det som vi får in levereras sen vidare till skolan.

Kontakta verksamhetsledare Febe Mörk om du vill skänka någonting till detta fina ändamål. Gå in på följande adress och läs om Schoolkids Lights verksamhet

Det finns även en facebookssida.

Kondoleansadresser 

Ann-Sofie Rosendahls Minnesfond bildades för att hedra minnet av Ann-Sofie Rosendahl och grundades under 2009. Ur stadgarna framgår hennes vilja med fonden: "att samtala, diskutera, utbyta erfarenheter ger livsmod och självinsikt - redskap att vandra vägen vidare".  I enlighet med detta används avkastningen från försäljningen av adresserna till en öppen och bred verksamhet som kan gynna många synskadade. Minnesfonden uppdaterades under våren 2020 och går nu under namnet "Klockars-Rosendahls Minnesfond" 

Styrelsen beslöt att realisera kondoleansadresserna till ett pris av endast 5€/styck. De säljs på kansliet.

Gåvor och donationer

Du som känner varmt för vår förening och känner att du vill hjälpa till på något sätt. Vi tar tacksamt emot dina gåvor och donationer. Kontakta kansliet om du undrar över någonting! Din gåva är viktig för oss!

Mera information gällande föreningen och dess verksamhet på medlemsbandet, tidningen Synvinkel (=utgiven av FSS), föreningsspalten i Vasabladet och Sydin, samt Torgplatsen i Vbl (med jämna mellanrum)

 

Välkomna med i verksamheten!