Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f.

En röd lykta med ett grönt ljust

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga personer med synnedsättning inom vårt verksamhetsområde som omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Aktuellt

Bussen till höstmötet startar i Oravais vid ABC kl.08.00 och kör riksåttan enligt följande hållplatser: Kvevlax backen kl.8.30, Prisma busshållplats kl.8.50, Vasa Stadshus kl.8.55 och Waskia kl.9.00. På Waskia serveras morgonkaffe kl.9.30, lunch kl.12.30-13.30, kaffepaus kl.16.30.

Höstmötet börjar kl.10 och beräknas sluta kl.18.00. 

VSS har bokat ett vilorum på Waskia, kontakta Febe under dagen om du behöver vila en stund.

Det gläder oss att 42 medlemmar från VSS kommer att närvara - viktiga beslut och personval på agendan! Kontakta kansliet om du undrar över något, tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14)

Folkhälsan meddelade att de startar upp trivselcafé på nytt. De två sista träffarna för i år ordnas 2.12 och 16.12. OBS tiden -> 13.30 - 15.00! Platsen är Eksalen i Folkhälsan Wasa. Max antal är 20 personer/gång. Vi rekommenderar att du ännu har munskydd och håller avstånd. Välkomna med hälsar Maj-Britt och Terese (tfn 044-488 3005)

 

Vattengymnastiken ordnas av Folkhälsans Förbund i samarbete med Svenska Folkskolans vänner. På grund av ett fåtal deltagande i vattenjumppa under hösten och pandemin, hålls de resterande gångerna som EN grupp, kl.11.45-12.30. På detta sätt hinner de grupper som är både före och efter avlägsna sig i god tid före. De återstående söndagarna denna höst är 29.11, 13.12 och 20.12. Kontakta kansliet för mera info. Tfn 045-321 3320.  

Om föreningen

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade är medlem i Förbundet Finlands svenska synskadade rf. Verksamheten startade år 1972 och föreningen består av ca 230 medlemmar, varav 120 är synskadade och 110 stödjande medlemmar. Distriktet sträcker sig från Oravais i norr till Kristinestad i söder.

Hur blir man medlem?

Om du är synskadad eller känner att din syn försämrats, kontakta gärna rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-5612950 eller e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi

Ulla-Britt hjälper dig vidare och kommer eventuellt på hembesök. Sen kan ni i lugn och ro diskutera just din situation. För att bli medlem skall man ha 50% kvar av synen eller en synskärpa som är lika med eller mindre än 0,3.

Föreningens verksamhet

Föreningens främsta uppgift är att bedriva en kontaktskapande och aktiverande verksamhet, samt att sprida information om synskadades situation och behov.

Föreningen ordnar:

- medlemsträffar på Korsholmsesplanaden 44 i Vasa eller på andra platser i distriktet
- kvinno- och karaträffar
- teaterbesök och filmkvällar med syntolkning
- resor och utfärder, både i hemlandet och utomlands
- auktioner och basarer
- julfest i distriktet varje år
- anhörigträffar
- ger ut Vasabladet och Sydin som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening r.f., www.fstf.fi
- taltidningen utkommer digitalt 6 dagar (VBL) och 3 dagar (SYDIN) / vecka via en pratsambox, www.pratsam.com
 

Punktskrift och IT-kurser

Punktskriftsundervisning sker i föreningens regi med egna instruktörer. Är du intresserad av att lära dig punktskrift, kontakta kansliet för mera info.

Vi ger i samarbete med FSS IT-undervisning till den som behöver. Kontakta kansliet om du funderar över någonting gällande datorer, surfplattor eller smarttelefoner, så ordnas det på bästa sätt. Du får undervisning om hur du på bästa sätt kan använda din utrustning, med eller utan hjälpmedel såsom talsynteser och förstoringsprogram.

Trivselcafé Aktivt Seniorliv och Vattengymnastik ordnas i samarbete med Folkhälsans Förbund

Trivselcafé för synskadade hålls varannan ojämn vecka (under år 2020 och våren 2021) i Eksalan på Rådhusgatan 25 i Folkhälsans Wasa hus. Motsvarande verksamhet ordnas även i Sydösterbotten en gång per månad. Kontakta vikarierande koordinator Terese Backlund för mera info, tfn 044-488 3005.

Vattengymnastiken ordnas under höst- och vårterminen i Folkhälsans hus i Smedsby. Mera info från kansliet.

Rehabilitering syftar till att den synskadade, trots sitt funktionshinder, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. och sjukhuset ordnas olika anpassningskurser och hjälpmedelsförmedling. Vid behov, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman tfn 050-561 2950 (måndag-torsdag) eller rehabiliteringshandledare Marja-Leena Österlund (på sjukhuset) tfn 0400-792 428 eller 06-2132428.

Taltidningar

FSS ger ut dagstidningarna Vasabladet och Sydösterbotten som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, en s.k. Victor Reader spelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-561 2950. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Siv-Britt Häggman, tfn 050-341 7293.

Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att den synskadade trots sitt handikapp skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf och sjukvårdsdistrikten ordnar olika anpassningskurser och hjälpmedelsförmedling.

FSS:s erfarenhetstalare som besöker tex skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad men ändå fungera i vardagen. Dessutom fungerar synskadade personer som kontakt- och stödpersoner för andra synskadade. (läs mera om VSS kamratstöd)

OLKA-punkten på Vasa Centralsjukhus (VCS)

Våra broschyrer finns vid OLKA-punkten samt på ögonavdelningen på VCS - tveka inte utan ta kontakt - vad du än undrar över! Vid den nystartade OLKA-punkten finns även en vit mapp med information om föreningens verksamhet och kontaktpersoner till föreningen.

Kamratstödprojekt

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. har ett fungerande kamratstöd. Kamratstödet är till för alla ordinarie medlemmar i föreningen och för att var och en skall

  • ha någon att prata med
  • känna en ökad delaktighet i föreningen
  • få en ökad förståelse för sin synnedsättning
  • få stöd och hjälp att bättre klara av att leva med sin synnedsättning

För att detta skall bli möjligt har föreningen samlat ihop några kamratstödpersoner som vill försöka ge det stöd som du behöver. Känner du att du vill prata med någon som har erfarenhet och förstår en synskadad kan du ta kontakt med någon av följande personer: Marita Carlson, tfn 0500-201 666, Peter Sahlsten, tfn 050-588 5103, Kerstin Lillbåsk tfn 050-369 5997, Susanne Granholm tfn 050-517 4743, Sven Thors tfn 050-435 5152.

Fadderbarnsverksamhet

Föreningen stöder sedan början av 2012 blinda barn i Afrika. Föreningen Schoolkids Light bildades i Ingå 2011. VSS understöder flera blindskolor i Tanzania. Deras främsta uppgift är att stöda synskadade barn och dess skolgång. VSS understöder Schoolkids Light med ett månatligt understöd, samt som medlem i föreningen även med en medlemsavgift. Dessutom skickas avlagda synhjälpmedel varje år till Afrika via Schoolkids Lights ordförande Reidar Wilkman, tfn 040-553 2555.

Om du som läser detta har hjälpmedel för synskadade som du inte längre behöver eller något som blivit föråldrat tar vi tacksamt emot detta. Speciellt vita käppar efterlyses till skolorna. Det som vi får in levereras sen vidare till skolan. Man kan även kontakta Reidar Wilkman direkt.

Kontakta verksamhetsledare Febe Mörk om du vill skänka någonting till detta fina ändamål. Gå in på följande adress och läs om Schoolkids Lights verksamhet

Det finns även en facebookssida.

Kondoleansadresser 

Ann-Sofie Rosendahls Minnesfond bildades för att hedra minnet av Ann-Sofie Rosendahl och grundades under 2009. Ur stadgarna framgår hennes vilja med fonden: "att samtala, diskutera, utbyta erfarenheter ger livsmod och självinsikt - redskap att vandra vägen vidare".  I enlighet med detta används avkastningen från försäljningen av adresserna till en öppen och bred verksamhet som kan gynna många synskadade. Minnesfonden uppdaterades under våren 2020 och går nu under namnet "Klockars-Rosendahls Minnesfond" 

Kondoleansadresserna säljs på kansliet.

Gåvor och donationer

Du som känner varmt för vår förening och känner att du vill hjälpa till på något sätt. Vi tar tacksamt emot dina gåvor och donationer. Kontakta kansliet om du undrar över någonting! Din gåva är viktig för oss!

Mera information gällande föreningen och dess verksamhet på medlemsbandet, tidningen Synvinkel (=utgiven av FSS), föreningsspalten i Vasabladet och Sydin, samt Torgplatsen i Vbl (med jämna mellanrum)

 

Välkomna med i verksamheten önskar styrelsen och Febe!