Taltidningar

Alla finlandssvenska dagstidningar och flera andra publikationer fås som taltidningar. Här hittar du prenumerationsuppgifter och utbud.

Trots att man har fått dålig syn kan man fortsätta att ta del av dagstidningen. Alla finlandssvenska dagstidningar utkommer också som taltidningar. Tack vare internet får man via Synskadades förbunds nationella system tillgång till taltidningen samma dag som papperstidningen kommer ut.

Alla dagstidningar övergick 2014 till att använda talsyntes istället för att vara inlästa. Detta gör att man som prenumerant kan ta del av mer redaktionellt material till skillnad från tidigare då man hade tillgång till ungefär en tredjedel av tidningen. 

Talsyntesen heter Samuel och är en finlandssvensk talsyntes. Klicka här för att provlyssna på Samuel. (mp3)

Lyssningsanslutningen

För att lyssna på en dagstidning krävs en internetanslutning. Man kan skaffa en sådan själv, men medlemmar i synskadeföreningar eller personer vars synskada är lika med eller högre än 50% har rätt till en gratis anslutning (inklusive modem) som kallas för Lyssningsanslutningen. 

Lyssningsanslutningen är en begränsad anslutning som enbart går att använda till att lyssna på taltidningar. Det går till exempel inte att surfa på internet eller att läsa e-post med den. 

Rättigheten till Lyssningsanslutningen kontrolleras vid beställningen av en taltidning som görs via FSS rehabiliteringsrådgivare. Se nedan för närmare kontaktuppgifter.