Hjälpmedel och förmåner

Synskadades vardag försvåras ofta av olika praktiska problem, med rätt hjälpmedel klarar man av det mesta trots en synnedsättning.

En apparat som läser upp recept

Synskadades vardag försvåras ofta av olika praktiska problem. Det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig tidningstext för att inte tala om hur jobbigt det kan vara att orientera sig i omgivningen. Med hjälp av olika specialdesignade hjälpmedel är det möjligt också för synskadade att läsa vanliga tidningar, ta en promenad på egen hand, skriva brev eller se efter hur mycket klockan är - med andra ord leva ett normalt och aktivt liv.

Förbundet ger information om hjälpmedel för synskadade och om tekniska nyheter på området. Det lönar sig att bli medlem i FSS!

Samhället står för kostnaderna för en del av hjälpmedlen. Hjälpmedel till hemmet och fritiden beviljas av centralsjukhusen eller kommunen. Hjälpmedel som används till studier eller arbete står FPA för. Sedan finns det en hel uppsjö med nyttiga saker som är hjälpmedel men som man inte får ersättning för.

Hjälpmedel för synskadade har oftast optiska- (förstoring), taktila- eller talandeegenskaper.

Kontakta våra rehabiliteringsrådgivare så hjälper de dig vidare med specifika hjälpmedelsfrågor. 

Länk till kontaktuppgifterna »

Daisy-spelare (taltidningsspelare) och applikationer för att ta del av tidningar och böcker

Daisy-spelare används av personer med läshandikapp för att lyssna på ljudböcker. Till skillnad från andra ljudböcker kan man i en Daisy-bok lätt navigera och hoppa från kapitel till kapitel. I Finland får man låna spelare via Näkövammaisten liitto och på Åland via föreningen Ålands Synskadade. Ljudböcker får man låna från det statliga biblioteket Celia. Genom applikationer så som Pratsam Reader eller Easy Reader kan man även lyssna på ljudböckerna och taltidningar på sin smarttelefon eller surfplatta. Ta kontakt med FSS för mer information eller hjälp för att komma igång med prenumerationer av taltidningar och ljudböcker.

Optiska hjälpmedel

En apparat som läser upp recept

Förstoringsglas kommer i flera olika former och funktioner. Det finns traditionella förstoringsglas och elektroniska. De elektroniska har flera fördelar, man kan bland annat byta kontrast och förstoringen är större.

Läs-Tv är ett annat optiskt hjälpmedel som i praktiken är ett stort och stadigt elektroniskt förstoringsglas.

Vita Käppen

Två vita käppar

Den vita käppen, synskadades egen symbol i världen, är ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen för synskadade. Synskadade kan med käppen orientera sig i olika miljöer. Det kan handla om att till exempel hitta stolpen vid ett övergångsställe eller att ta reda på var en trappa börjar och slutar.

Käppar finns i alla olika former och längder och är individuellt anpassade för varje person. En för lång eller kort käpp kan bli rent av livsfarlig. Den vita käppen är också ett varningsmärke för trafikanter, till exempel bilister och cyklister, som kan se att personen är synskadad, och ta hänsyn till detta.

Vita käppens dag firas inom synskaderörelsen varje år den 15:e oktober i hela världen. Den firas som en symbol för att vi tar oss fram vilka hinder som än ligger i vägen för oss. Vita käppens dag firades första gången i USA 1964 i syfte att informera om vad den vita käppen betydde, och utlystes 1970 som internationell dag av International Federation of the Blind, en av World Blind Unions föregångare.

Den vita käppen kostar ingenting för dess användare. Den räknas som ett hjälpmedel. Käpparna beviljas och fås av den lokala hälsocentralen. 

Ledarhund

En svart labrador ledarhundsvalp

Ledarhunden känner de flesta till och är på samma vis som vita käppen en symbol för synskadade. Ledarhunden är ett hjälpmedel som beviljas av centralsjukhusen och från och med år 2023 välfärdsområdena. Det är främst blinda och personer med grav synnedsättning som använder sig av ledarhund. FSS har ingen ledarhundsverksamhet, den sköts av Ledarhundsskolan i Finland.

Hjälpmedel för vardagen

Hjälpmedel som inte är taktila, talar vanligtvis. Det finns talande vågar, talande klockor, i princip vad som helst. Det finns hjälpmedel för det mesta för att klara av vardagliga sysslor.

Tekniska ”smarta” hjälpmedel

För tillfället befinner sig hjälpmedelsmarknaden mitt i ett brytningsskede eftersom allt fler vanliga kommersiella alternativ har funktioner som tidigare bara funnits hos regelrätta hjälpmedel. Som exempel kan nämnas Apples iPad som kan fungera som en läs-tv, förstoringsglas, ljudbokspelare med mera, allt i en och samma apparat. En skillnad är då att de inte har hjälpmedelsstatus och ersätts därför inte av samhället. Fastän deras kostnad oftast är mycket lägre. Smarttelefoner är alltså mycket bra alternativ till hjälpmedel. Om det känns svårt eller otäckt att börja använda en smarttelefon så hjälper vi till! 

Var kan jag köpa hjälpmedel?

Hjälpmedel säljs i Finland av bland annat följande företag. Deras webbsidor är tyvärr enbart på finska.

Aviris

Näköpiste Polarprint

Visual Focus

Optiikka Juurinen

Synskadekort

Det blåa synskademärket med en vit stickgubbe med vit käpp

Med ett synskadekort får du ett intyg på din synskada. Du får också rabatter av olika slag. 

Kravet för att få ett synskadekort är att man har en syninvaliditetsprocent på minst femtio procent. Kortet är lika stort som ett bankkort och utan bild. För att göra det lättare att känna igen kortet har det ett hål i nedre högra hörnet. Kortet bestyrker innehavarens grad av synskada.

Synskadekortet är inte ett identitetsbevis utan med det kan man endast bevisa sin synskada och få rätt till vissa rabatter. De viktigaste rabatterna beviljas av VR och Finnair. Också många teatrar och museer beviljar rabatt på normalpriset eller avgiftsfri inträdesbiljett för assistenten. Innehavaren av ett synskadekort bör på uppmaning kunna bestyrka sin identitet.

För att få kortet behövs följande uppgifter: namn, adress, födelsedatum och syninvaliditetsprocent. Procenten ska kunna bestrykas med läkarintyg. Om man inte har ett sådant intyg bör man ta kontakt med sin ögonläkare. Syninvaliditetsprocenten finns nämligen inte med på alla intyg och t.ex. för att bli medlem i förbundet krävs denna uppgift inte, utan då räcker det med att synskärpan är 0,3 eller mindre.

De som vill ha synskadekortet ska ta kontakt med sin rehabiliteringsrådgivare, som samlar in uppgifterna som behövs för kortet.

Länk till våra kontaktuppgifter »