Jobba hos oss

Vi jobbar för ett tillgängligt och inkluderande samhälle där personer med synnedsättning kan leva tryggt och aktivt på egna villkor. Bli en av oss!

En glasvas med två gröna stjälkar med löv på ett vitt bord mot en vit vägg.

På Förbundet Finlands Svenska Synskadade jobbar sakkunniga inom rehabilitering, kommunikation, informationsteknik, administration och intressebevakning. Vårt huvudkansli SynVillan finns i Helsingfors men vi är verksamma inom hela Svenskfinland.

FSS är en flexibel sakkunnigorganisation där medarbetarna har verkliga möjligheter att göra skillnad i samhället och för individer med synnedsättning. Vi lovar dig ett meningsfullt och självständigt jobb där du har möjligheter att utvecklas.

-

Vi söker en pålitliga och tekniskt kunnig taltidningsstödperson för synskadade i Sydösterbotten.

I arbetet betonas den mänskliga kontakten och till dina uppgifter hör bl.a. installering av olika taltidningslösningar och undervisning i hur de används samt rapportering om och bokföring av förändringar i prenumerationer. De flesta uppdragen görs som hembesök eller handledning via telefon men gruppundervisningssituationer kan förekomma.

Arbetet är uppdragsbaserat och koordineras av FSS talpublikations- och systemansvariga.

Vi erbjuder utbildning för hanteringen av olika hjälpmedel samt undervisningsmetoder för personer med synnedsättning. Jobbet lämpar sig för dig som är självständig, tålmodig, har goda sociala färdigheter och tillgång till bil.

Ersättning sker på timbasis (20,50 €/h) och vi betalar km-ersättning enligt statens resereglemente för användning av egen bil 0,53€/km. Uppdragen kan även skötas via eget företag mot en något högre ersättning.

Är du intresserad? Skicka då din ansökan och CV senast den 19.04.2023 till FSS kommunikationschef Henrika Mercadante per e-post till adressen: henrika.mercadante@fss.fi. Vid frågor vänligen kontakta talpublikations-och systemansvariga Niklas Finnäs per e-post niklas.finnas@fss.fi eller telefon 050-4600 409, mån-tors kl. 10-16.

-

Du kan även skicka in en öppen ansökan.

Skriv i rubrikfältet vilket jobb din ansökan gäller eller om det är frågan om en öppen ansökan.

Du kan även engagera dig i vår verksamhet genom att fungera som stödjande medlem eller ledsagare.

Välkommen att ta kontakt med oss - Vi syns och ses!