Svenska Synskadade i Östnyland rf

Svenska synskadade i Östnyland är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Borgå, Lovisa och Lappträsk.

Aktuellt

 

Tisdagsträff den 31 maj är en kaffestund och stol gymnastik tillsammans med Ann-Lis kl 10 – 11.30 på Kajutan

 

Drop-in synrådgivning på Äppelbackens servicecenter. Har du frågor om din synsituation? Upplever du att synen blivit sämre? Funderar du på vilka olika synhjälpmedel det finns som kan underlätta din vardag? Välkommen att diskutera dessa ärenden kostnadsfritt med rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli från Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Jag finns på plats på Äppelbackens Servicecenter i mötesrummet Silva för att diskutera din synsituation: Tisdagen den 7.6.2022 mellan kl. 10 – 12. Varmt välkommen!

 

Vi har tillsammans med HUN en sommarutfärd i Borgå torsdagen den 2.6. Vi träffas kl 10 vid Borgå Ortodoxa kyrkan på Gamla Helsingforsvägen 2. Anne Pylvännen guidar oss i kyrkan och på Näsebackens begravningsplats. Lunchen äter vi kl 11.30 på restaurang Honkala, Furunäs. Vi får höra av Porvoon Tours guide om förbudstiden. Bussen startar från Furunäs kl 12.45 till Lilla Kyrkan och Domkyrkan där guiden väntar på oss. Bussen kör oss vidare till Borgå Museum där Helena Tenhovuori fortsätter som vår guide. Kl 14.15 hinner vi lite shoppa i Gamla Stan och därefter kl 15 bjuds de på kaffe med tilltugg på Kajutan. Sista anmälningsdagen är den 25.5 till Jonas tfn 040 964 4672

 

 

Om föreningen

Svenska synskadade i Östnyland hör till Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Verksamheten startade år 1973 och har 51 synskadade medlemmar samt 19 stödjande medlemmar.

Föreningens verksamhet finansieras genom ekonomiskt stöd från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, bidrag från Penningautomatföreningen STEA, kommuner och församlingar samt genom donationer och testamenten.

Verksamhet

Föreningens uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet, att sprida information bland synskadade samt informera om hur det är att leva som synskadad. Föreningen ordnar kurser, träffar och föreläsningar, läger och resor samt teaterbesök.

Rehabilitering

FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin besöker föreningens verksamhetscenter vid behov. Rehabilitering syftar till att man som synskadad skall kunna delta aktivt i samhället och leva ett liv som alla andra.

Taltidning

FSS ger ut Östnyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli tfn 040 511 3345. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Rolf Gustafsson tfn 040 539 2525.

IT-verksamhet

Då man behöver hjälp eller stöd gällande datorer, datorhjälpmedel, telefoner eller andra tekniska hjälpmedel kan man ringa FSS IT-ansvariga, Cristian Söderberg, tfn. 050 462 6283. FSS ordnar även kurser och förevisningar i samarbete med föreningen.

Erfarenhetstalare

Erfarenhetstalare informerar om synskadades situation i daghem, skolor, vid föreningssammankomster, på arbetsplatser och utbild­nings­enheter samt för beslutsfattare om vad det innebär att leva med en synnedsättning i dagens samhälle. Erfarenhetstalare kan bokas för olika tillställningar via FSS rehabiliteringschef, tel. 050 341 0010.

Erfarenhetstalare

Jonas Lindström, tel.
040 964 4672