Bli FSS ledsagare

Vi behöver ofta ledsagare på våra kurser eller evenemang. Kom med i vår verksamhet – din hjälp behövs!

Siluetter av två personer promenerande på en strand.

En människa som helt eller delvis har förlorat sin syn kan behöva hjälp i olika situationer, speciellt när man rör sig på nya och obekanta ställen. Ledsagaren är då till stor hjälp; ledsagaren leder den synskadade personen till rätt plats utan att stöta på hinder på vägen. Ledsagaren kan även hjälpa med att lägga mat på tallriken i buffetkön eller läsa upp information på en anslagstavla. Ledsagaren fungerar som ögon för personen med synnedsättning.

Vem kan bli ledsagare?

Vem som helst kan bli ledsagare. Det behövs inga förhandskunskaper och FSS utbildar alla personer som fungerar som ledsagare på våra evenemang. Ledsagning kan vara speciellt intressant för till exempel studerande inom social- och hälsovårdsområdet som vill bekanta sig mer med synskadefältet och rehabiliterings- och utbildningsverksamhet. Ledsagning kan även vara något för pensionärer som tycker om meningsfull sysselsättning då och då. Det viktiga är att du trivs med människor!

Var kan man fungera som ledsagare?

FSS har verksamhet inom hela Svenskfinland, från Österbotten till Helsingfors och även på Åland.

Ledsagare behövs främst på våra kurser där det ofta ingår övernattning. Dessutom behövs det ibland ledsagare på kortare evenemang eller utfärder.

Vår ledsagarbank består av personer från hela Svenskfinland.

Ersättning

FSS betalar alltid kost- och logi samt en ersättning till ledsagarna på våra kurser. Storleken på ersättningen beror på typen och längden av evenemanget.

Är du intresserad?

För mer information kan du kontakta FSS rehabiliteringschef Johanna Meriläinen, tfn. 050 341 0010, e-post johanna.merilainen@fss.fi.

Mer information om ledsagning här.