Kondoleanskort

Köp kondoleanser och adresser

Du kan köpa kondoleanser och gratulationskort genom att ta kontakt med kansliet per telefon 09-6962 300 eller per e-post till kansliet@fss.fi.

Om vi postar produkterna läggs postningsavgiften till produktens pris.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade har två olika kondoleanskort (s.k. adresser) och två gratulationskort. I stället för blommor kan du uppvakta på högtidsdagen med ett kort eller hedra den bortgångna med en adress. Medlen tillfaller FSS Blomsterfond som understöder verksamheten för en bättre vardag för Finlands svenska synskadade.

Stora kort

(210mm x 297mm) kostar 11€ 

kondoleanskort, adress, kors i guld  kondoleanskort, adress vit blomma

Små kort

(148mm x 210mm) kostar 9€ 

gratulationskort, små röda blommor  gratulationskort blå blommor

Texter:

1. "En människas dagar äro såsom gräset, när vinden går däröver så är det inte mer"

minne hedars av:

2. "Herren är min herde mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar Han för mig till vatten där jag finner ro."

minne hedras av:

Korten fås också utan texter då är priset 2€ lägre per kort.