Ledsagning

En människa som helt eller delvis har förlorat sin syn behöver hjälp i olika situationer. Här lär du dig hur man hjälper till som seende.

Man ledsagar synskadad

Att möta en synskadad

Vid möte med en synskadad är det viktigt att ge sig själv tillkänna med några ord och berätta vem man är. Innan du tilltalar en synskadad person, rör vid till exempel personens arm för att få dennes uppmärksamhet. Det här är viktigt speciellt i folksamlingar och omgivningar med hög bullernivå. När man hälsar på en synskadad, tar man själv den framsträckta handen i stället för att bara nicka eller le. Det är inte heller ledsagaren eller ledarhunden som ska tilltalas, utan den synskadade. I gruppsituationer är det bra att använda förnamn och meddela när man avlägsnar sig.

Ledsagning

Man ledsagar synskadad

Ledsagargreppet är enkelt: den synskadade håller i sin ledsagares överarm. Då är det lättare att känna hur ledsagaren rör sig. Ledsagaren går före den synskadade. Vid en trappa eller en stol placeras den synskadades hand på ledstången eller stolens karm. Det är bra att berätta om trappan leder upp eller ner och varna för eventuella hinder. Dörrar ska antingen stå helt öppna eller stängda, halvöppna dörrar är farliga för synskadade. Eftersom en synskadad inte kan se några gester är det viktigt att använda tydliga uttryck, som vänster och höger. Även klockurtavlan är ett bra sätt att åskådliggöra omgivningen. En synskadad har svårt att orientera sig om han/hon lämnas stående ensam. Då är det bra att ha en fast punkt, till exempel en vägg.

Övergångsställen och hållplatser

Synskadade använder ofta den vita käppen för att orientera sig och för att signalera att de är synskadade. Vid ett övergångsställe kan man gärna säga ”nu är det klart att gå”. Man ska inte förleda en synskadad att gå mot rött ljus genom att man gör det själv. En synskadad kan också behöva hjälp i vissa andra situationer, t.ex. vid hållplatsen.

Se videon med fem tips om ledsagning här.

Dokument