Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. är en kontakt- och intresseförening av svenskspråkiga synskadade i mellersta Nyland det vill säga Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt och Sibbo.

Föreningen grundades år 1989 och är medlem i Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Det är att märka att föreningens ordinarie = synskadade medlemmar är medlemmar såväl i föreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland rf som i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.

Verksamhet

Föreningens verksamhet går dels ut på att informera och påverka myndigheter och beslutsfattare för att synskadade personer skall få med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden. En annan huvudinriktning i verksamheten är att ordna meningsfull fritidsverksamhet för medlemmarna såsom kurser, studiecirklar, hobbyverksamhet, medlemsträffar, läger och resor. Se Händelsekalendern.

Personal

Från år 1992 har föreningen anställt en diskriktssekreterare som bistår styrelsen med olika uppgifter. Övriga uppdrag sköts av förtroendevalda. Distriktssekreterare Ira Grandén har telefonnummer 0400 269553, e-postadressen är kansliet@ssmn.fi.

Hur bli medlem?

Personer som bor i ovannämnda kommuner och som är blinda eller synsvaga med så nedsatt syn att det är svårt att läsa, orientera sig eller överhuvudtaget svårt med den dagliga livsföringen kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap söks genom att man kontaktar förbundets rehabiliteringsrådgivare för Nyland, som utreder synskadan och hjälper till med att fylla i ansökan. Ansökan om medlemsskap behandlas sedan av föreningens styrelse. Märk att ansökan om medlemsskap automatiskt går vidare till Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Man behöver således inte separat ansöka om medlemsskap i förbundet. Synskadade betalar ingen medlemsavgift.

Telefonnummer till FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli: 040-511 3345

Det är också möjligt att bli stödjande medlem i föreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. Ansökan riktas då direkt till styrelsen. Medlemsavgiften är 20 euro för stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar blir inte automatiskt stödjande medlemmar i Förbundet Finlands svenska synskadade rf.

Taltidningar och IT-hjälp

FSS ger ut Hufvudstadsbladet som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli, tel. 040-511 3345. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Alfred Granqvist, tel. 040 8388 208.

IT-stöd, handledningar och kurser ordnas enligt behov och önskemål. Om du har krångel med datorn eller dina hjälpmedel kan du kontakta FSS IT-ansvariga Cristian Söderberg, tel. 050 462 6283.

Kontaktpersoner och erfarenhetstalare

Föreningen har så kallade kontaktpersoner vars uppgift är att informera om föreningen och fungera som kontaktlänk mellan föreningen och medlemmarna. En viktig uppgift är också att kontakta nya medlemmar i föreningen för att informera om verksamheten. Du får kontakt med dessa personer via distriktssekreteraren.

Vill du höra mera om hur det är att leva med en synnedsättning? FSS erfarenhetstalare i mellersta Nyland besöker t.ex. skolor och föreningar för att öka medvetenhet om hur det är att leva med synnedsättning. Kontakta FSS rehabiliteringschef för mera information, tel. 050 341 0010.

Information

Informationen till medlemmarna sköts i huvudsak genom förbundets taltidning Medlemsbandet eller i tidningen Synvinkel som utges i storstil, punktskrift, på cd och dessutom här på webben! Du behöver inte känna dig ensam. Kontakta oss så kan vi diskutera! Vi finns även på Facebook, gilla oss!

Kansliet

Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
kansliet@ssmn.fi
0400269553
Telefontid må-on 10-13.

Styrelsen 2020

Petri Nokkala
Ordförande
petri.nokkala@gmail.com

Camilla Hellstedt
Vice ordförande
050 575 2476
camilla.hellstedt@gmail.com
Ledamot

Monica Andersson
Ledamot
045 274 3580
monica.ma.andersson@gmail.com

Marita Ikäheimonen
Ledamot
044 551 76 11
meikahei@gmail.com

Carola Blomstedt
Ledamot
050 581 0213
carola.blomstedt@welho.com

Axel Sundholm
Ledamot
axel.sundholm@gmail.com

Distriktssekreteraren

Ira Grandén
Distriktssekreterare
0400 269 553
kansliet@ssmn.fi
Föreningen har telefontid måndag till onsdag 10.00-13.00. Välkommen att bekanta dig med vår verksamhet.