Svenska Synskadade i Östnyland rf

Svenska synskadade i Östnyland är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Borgå, Lovisa, Lappträsk och Pyttis.

Svenska synskadade i Östnyland hör till Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Verksamheten startade år 1973 och har 65 synskadade medlemmar samt 18 stödjande medlemmar.

Föreningens verksamhet finansieras genom ekonomiskt stöd från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, bidrag från Penningautomatföreningen STEA, kommuner och församlingar samt genom donationer och testamenten.

Uppgift

Föreningens uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet, att sprida information bland synskadade samt informera om hur det är att leva som synskadad. Föreningen ordnar kurser, träffar och föreläsningar, läger och resor samt teaterbesök.

Taltidning 

FSS ger ut Östnyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli tfn 040 511 3345. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Rolf Gustafsson tfn 040 539 2525.

Verksamhetscentret Kajutan

Ågatan 33 E 1
06100 Borgå
019 58 11 15
e-post: distrikt.kajutan(a)gmail.com

Styrelsen 2020

Jonas Lindström
ordförande
040 9644 672
jonas07880@gmail.com
Kontakt person

Paulina Hannus
viceordförande

Stig Ekholm
ledamot

Stefan Blomqvist
ledamot

Elisabet Thesslund
ledamot

Birgitta Ekholm
ledamot

Stig-Olof Andersson
ledamot

Kontaktpersoner

Ann-Catrin Tylli
rehabiliteringsrådgivare
040 511 3345
Förbundets rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin besöker föreningens verksamhetscenter vid behov. Rehabilitering syftar till att man som synskadad skall kunna delta aktivt i samhället och leva ett liv som alla andra.

Catharina Ståhlberg
distriktssekreterare
019 581 115 telefontid tisdagar och fredagar kl. 9-10

Ann-Lis Öhman
kassör
040-356 2908

Cristian Söderberg
IT-stöd i Östra Nyland
050 462 6283
cristian.soderberg@fss.fi

Paulina Hannus
Punktskrifts instruktör

Erfarenhetstalare

Jonas Lindström
040 964 4672

Johanna Meriläinen
Rehabiliteringschef
050 341 0010