Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f.

Vasa Svenska Synskadade-skylt på vit vägg

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga personer med synnedsättning inom vårt verksamhetsområde som omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. 

Om föreningen

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en av sju medlemsföreningar inom Förbundet Finlands svenska synskadade rf. Verksamheten startade år 1972 och föreningen består av ca 230 medlemmar, varav 120 är synskadade och 110 stödjande medlemmar. Distriktet sträcker sig från Oravais i norr till Kristinestad i söder.

Hur blir man medlem?

Om du är synskadad eller känner att din syn försämrats, kontakta gärna syngådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-5612950 eller e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi

Ulla-Britt hjälper dig vidare och kommer eventuellt på hembesök. Sen kan ni i lugn och ro diskutera just din situation. För att bli medlem skall man ha 50% kvar av synen eller en synskärpa som är lika med eller mindre än 0,3.

Stödjande medlem

Vem som helst som fyllt 16 år kan bli stödjande medlem i föreningen. Om du önskar bli stödjande medlem, kontakta Febe Mörk, tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14) Du tas in i föreningen av styrelsen och därefter får du ytterligare information om föreningen. Stödjande medlemmar betalar en av höstmötet bestämd medlemsavgift (25€ för år 2022) som gäller för hela kalenderåret. Som stödjande medlem kan du utöver att stödja föreningen ekonomiskt, även hjälpa till vid träffar, möten, resor och teaterbesök. Om du önskar får du även gratis förbundets tidning Synvinkel, 8 nr/per år.

Föreningens verksamhet

Föreningens främsta uppgift är att bedriva en kontaktskapande och aktiverande verksamhet, samt att sprida information om synskadades situation och behov. Målsättningen med vår verksamhet är att synskadade skall ha samma utbud som en seende när det gäller olika aktiviteter. 
Meningsfullhet och ett självständigt liv, trots synskadan är A och O för oss.

Föreningen ordnar:

- medlemsträffar i Lyktan, Vasa eller på andra platser i distriktet
- kvinno- och karaträffar
- besök både på Wasa Teater och sommarteatrar i distriktet, med syntolkning
- resor och utfärder, både i hemlandet och utomlands
- auktioner och basarer i mån av möjlighet
- julfest i distriktet varje år
- anhörigträffar
- ger ut Vasabladet och Sydin som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening r.f., www.fstf.fi
- taltidningen utkommer digitalt 6 dagar (VBL) och 3 dagar (SYDIN) / vecka via en pratsambox, www.pratsam.com
 

Punktskrift och IT-kurser

Punktskriftsundervisning sker i föreningens regi med egna instruktörer. Är du intresserad av att lära dig punktskrift, kontakta kansliet för mera info.

Vi ger i samarbete med FSS IT-undervisning till den som behöver. Kontakta kansliet om du funderar över någonting gällande datorer, surfplattor eller smarttelefoner, så ordnas det på bästa sätt. Du får undervisning om hur du på bästa sätt kan använda din utrustning, med eller utan hjälpmedel såsom talsynteser och förstoringsprogram.

Trivselcafé Aktivt Seniorliv, Rörelse-styrka-balans och Vattengymnastik ordnas i samarbete med Folkhälsans Förbund

Trivselcafé för synskadade hålls en gång per månad på Lyktan.  Motsvarande verksamhet ordnas även i Sydösterbotten. Kontakta Carina Blom för mera information, tfn 044 788 1026.

Rörelse-styrka-balans hålls tillsvidare varannan vecka på Lyktan, Ledare Malin Knip, tfn 044-788 1081.

Vattengymnastiken ordnas på torsdagar under höst- och vårterminen i Folkhälsans hus i Smedsby. Mera info från kansliet.

Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att den synskadade, trots sitt funktionshinder, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. och sjukhuset ordnas olika anpassningskurser och hjälpmedelsförmedling. Vid behov, kontakta synrådgivare Ulla-Britt Ingman tfn 050-561 2950 (måndag-torsdag) 

Taltidningar

FSS ger ut dagstidningarna Vasabladet och Sydösterbotten som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, en s.k. Victor Reader spelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta synrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-561 2950. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Siv-Britt Häggman, tfn 050-341 7293 (VBL) och Tommy Nickull, tfn 040-506 5580 (SYDIN)

Erfarenhetstalare

FSS:s erfarenhetstalare som besöker tex skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad men ändå fungera i vardagen. Dessutom fungerar synskadade personer som kontakt- och stödpersoner för andra synskadade. (läs mera om VSS kamratstöd)

OLKA-punkten på Vasa Centralsjukhus (VCS)

Våra broschyrer finns vid OLKA-punkten samt på ögonavdelningen på VCS - tveka inte utan ta kontakt - vad du än undrar över! Vid den nystartade OLKA-punkten finns även en vit mapp med information om föreningens verksamhet och kontaktpersoner till föreningen.
Kamratstödspersoner för OLKA är Britten Nylund tfn 040-523 6121
Carina Bjongbacka, tfn 050-360 0144.

Kamratstödsverksamhet i VSS

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. har ett fungerande kamratstöd. Kamratstödet är till för alla ordinarie medlemmar i föreningen och för att var och en skall

  • ha någon att prata med
  • känna en ökad delaktighet i föreningen
  • få en ökad förståelse för sin synnedsättning
  • få stöd och hjälp att bättre klara av att leva med sin synnedsättning

För att detta skall bli möjligt har föreningen samlat ihop några kamratstödpersoner som vill försöka ge det stöd som du behöver. Känner du att du vill prata med någon som har lång erfarenhet av hur en synskadad person klarar av vardagen kan du ta kontakt med någon av följande personer: Marita Carlson, tfn 0500-201 666, Britten Nylund, 040-523 6121, Kerstin Lillbåsk tfn 050-369 5997, Susanne Granholm tfn 050-517 4743.

Syntolkning

Med syntokning menas att man med ord beskriver det som en seende person ser. Tex att berätta om hur det ser ut på en teaterscen och skådespelarnas klädsel och mimik etc. VSS har i detta nu 5 utbildade syntolkar som turvis ställer upp vid de olika teaterbesöken.

Fadderbarnsverksamhet

Föreningen stöder sedan början av 2012 blinda barn i Afrika. Föreningen Schoolkids Light bildades i Ingå 2011. VSS understöder flera blindskolor i Tanzania. Deras främsta uppgift är att stöda synskadade barn och dess skolgång. VSS understöder Schoolkids Light med ett månatligt understöd, samt som medlem i föreningen även med en medlemsavgift. Dessutom skickas avlagda synhjälpmedel varje år till Afrika via Schoolkids Lights ordförande Reidar Wilkman, tfn 040-553 2555.

Om du som läser detta har hjälpmedel för synskadade som du inte längre behöver eller något som blivit föråldrat tar vi tacksamt emot detta. Speciellt vita käppar efterlyses till skolorna. Det som vi får in levereras sen vidare till skolorna i Afrika. Man kan även kontakta Reidar Wilkman direkt.

Kontakta verksamhetsledare Febe Mörk om du vill skänka någonting till detta fina ändamål. Gå in på följande adress och läs om Schoolkids Lights verksamhet

Det finns även en facebookssida.

Kondoleansadresser 

Ann-Sofie Rosendahls Minnesfond bildades för att hedra minnet av Ann-Sofie Rosendahl och grundades under 2009. Ur stadgarna framgår hennes vilja med fonden: "att samtala, diskutera, utbyta erfarenheter ger livsmod och självinsikt - redskap att vandra vägen vidare".  I enlighet med detta används avkastningen från försäljningen av adresserna till en öppen och bred verksamhet som kan gynna många synskadade. Minnesfonden uppdaterades under våren 2020 och går nu under namnet "Klockars-Rosendahls Minnesfond" 

Kondoleansadresserna säljs på verksamhetscentret Lyktan för endast 10€.

Gåvor och donationer

Du som känner varmt för vår förening och känner att du vill hjälpa till på något sätt. Vi tar tacksamt emot dina gåvor och donationer. Kontakta kansliet om du undrar över någonting! Din gåva är viktig för oss!

Mera information gällande föreningen och dess verksamhet på medlemsbandet, tidningen Synvinkel (=utgiven av FSS), föreningsspalten i Vasabladet och Sydin, samt Torgplatsen i Vbl (med jämna mellanrum)

 

Välkomna med i verksamheten önskar styrelsen och Febe!