Åbolands Synskadade rf

Logobild för Åbolands synskadade r.f. Ett förstoringsglas med ett öga i mitten samt bokstäverna ÅS till höger

Åbolands synskadade rf är en kontakt- och intresseförening för synskadade i Åboland. Åbolands synskadade rf är medlemsförening i Förbundet Finlands svenska synskadade rf.

Åbolands synskadades verksamhet startade år 1973 och har i dag ca 150 medlemmar, varav ca 100 ordinarie och ca 50 stödjande medlemmar.

Föreningens främsta uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet; att sprida information bland de synskadade samt informera om synskadades i situation och behov. Föreningen har verksamhetscentret Sydvästen i Åbo på Eriksgatan 5 A 9, sjätte våningen.

Föreningen ordnar:

  • kurser och studiecirklar
  • träffar och föreläsningar
  • resor, både i hemlandet och utomlands

Erfarenhetstalare

Föreningens erfarenhetstalare är en synskadad person som besöker skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad.

Taltidningar

Taltidningarna ges ut av FSS i samarbete med Synskadades förbund och FSTF

Läs mer »

Verksamhetscentret Sydvästen

Eriksgatan 5 A 9
20100 Åbo
synskadade@gmail.com
0400 151 322

Styrelsen

Harold Henriksson
ordförande
050 516 6520
harold.henriksson@kolumbus.fi

Barbro Sipilä
viceordförande

Harry Henriksson
ledamot

Gun Fröberg
ledamot

Thea Selen
Ledamot

Maj-Gret Sundman
ledamot

Anne-Marie Nygrén
Sekreterare

Åsa Gustafsson
Kassör (ej i styrelsen)

Kontaktpersoner

Amie Nygren
Sekreterare
0400 151 322
synskadade@gmail.com
Telefontid vardagar klockan 12.00 till 14.00

Stina Nygård
Rehabiliteringsrådgivare
050-595 4377
stina.nygard@fss.fi

Cristian Söderberg
FSS IT-ansvarig
0504626283
cristian.soderberg@fss.fi

Lucas Silfverberg
Taltidningsstödperson
050 434 9498
lucas.viktor.s@gmail.com
Installationer och stöd i användningen av taltidningsspelare.