Studera med synnedsättning

Hur är det att studera om man har en synnedsättning? Hur kan du stöda en blind elev i klassen? Här har vi har samlat information och råd kring studier och synskadade.

 

Vita käppar

Studera - en rättighet för alla

Enligt grundlagens (731/1999) sextonde paragraf skall det allmänna säkerställa lika möjligheter för var och en att enligt sin förmåga och sina särskilda behov få utbildning. Grundlagens sjätte paragraf förbjuder människors särbehandling utan godtagbart skäl på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Lagen om likabehandling (21/2004) preciserar grundlagens likabehandlingsprinciper och diskrimineringsförbud. Enligt lagen skall den som låter utföra ett arbete eller ordnar utbildning vid behov vidta skäliga åtgärder för att en person med funktionshinder skall få tillträde till arbete eller utbildning.

Hur kan var och en av oss bidra till en mer jämlik skolmiljö? Hur kan vi konkret hjälpa en blind elev i klassen? Vilka hjälpmedel kan man få som studerande med synnedsättning och hur ska man kunna läsa frågorna i studentexamen om man inte ser dem? Svaren på dessa frågor får du genom att läsa mer om ämnet här, använda vår länksamling eller genom att kontakta din lokala rehabiliteringsrådgivare.

Denna sida och dess innehåll skapades 2014 i samband med Blindveckan med temat Lär för livet. Blindveckan firas varje år i november och uppmärksammas nationellt av både FSS och Synskadades förbund.

Dator med punktskriftsdisplay

Tips och råd för dig som börjar skolan eller dina anhöriga. Vilket stöd kan du få på vilket utbildningsstadium?

Dator i förgrunden, elev i bakgrunden

Alla kan lära sig mer under hela livet! Här finns tips och råd både för dig som studerar och dig som utbildar när det gäller kursverksamhet på hobbybasis.

Två personer som orienterar sig med hjälp av vita käppar

Har er klass en elev med synnedsättning? Funderar du över hur du kan ge stöd som lärare eller hur ni kan inkludera eleven i gruppen? Här är några konkreta råd och tips.

Emma Rasela tillsammans med sin assistent

Hur är det att studera med synnedsättning? Våra medlemmar Emma Rasela och Carina Bjongbacka får berätta om sina studieerfarenheter med sina egna ord.

Emma Rasela: "Jag vill ta hand om andra"