FSS Publikationer

FSS ger regelbundet ut ett antal publikationer och broschyrer i tillgängliga format. Kommunikation och tillgången till information är livsviktigt i dagens informationssamhälle. 

Förbundet ger ut ett flertal tidningar. Vill du beställa någon av dessa tidningar? Ta kontakt med kansliet, tfn 09-6962 300, eller per e-post till kansliet@fss.fi

 

Kvinna läser in Medlemsbandet

Taltidningen Medlemsbandet innehåller information från förbundet och distriktsföreningarna, tar upp handikappfrågor, bevakar pressens uppmärksamhet av synskadefrågor och annat som kan vara av intresse för medlemmarna.

FSS ger ut tre tidningar i punktskrift: Oss emellan, Intermezzi och Punktchat. 

Synskadad kvinna som rider

Synvinkel är förbundets organisationstidning. Tidningen utkommer med åtta nummer per år i storstil, punktskrift, som taltidning på cd och på nätet. Tidningen kan också beställas via e-post.