Påverkansarbete

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet.

Illustration på en folkmassa

Från och med våren 2018 har vi kunnat öka våra resurser inom påverkansarbete.

Genom att hålla oss ajour med samhällsdebatten är vi med och påverkar och gör vår röst hörd. FSS är medlem i diverse olika nätverk som jobbar med påverkansarbete. Påverkansarbetet sker också genom utlåtanden, artiklar eller anordnande av seminarier.

Ta kontakt

Oscar Ohlis
Socialpolitisk sakkunnig
oscar.ohlis@fss.fi
050-408 2000

FSS utlåtanden samlas här nedan.

Dokument