Distriktsföreningar

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf har sju distriktsföreningar med verksamhetscentrum i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.

Det finns alltså verksamhet tillgänglig för medlemmar i hela Svenskfinland. Man behöver dock inte vara medlem i förbundet eller i någon distriktsförening för att få del av vår service.

Läs mer om de olika distriksföreningarna genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Distriktsföreningarna ansvarar för att informationen på distriktsföreningarnas sidor är uppdaterad.

Mellis logo. En vit käpp, förkortningen SSMN och texten "Svaret på din fråga"

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. är en kontakt- och intresseförening av svenskspråkiga synskadade i mellersta Nyland det vill säga Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt och Sibbo.

Ritad bild av fyren

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.

Logo med lykta

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga personer med synnedsättning inom vårt verksamhetsområde som omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. VSS är en medlemsförening i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.

Svenska Synskadade i Västnylands logo. Bild av ett hus

Föreningens centralort är Ekenäs. Verksamhetsområdet omfattar Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo kommuner.

Distriktsföreningen är en av sju medlemsföreningar i förbundet Finlands Svenska synskadade r.f. Verksamheten startade år 1975. Vid årsskiftet 2018-2019 hade föreningen 77 ordinarie och 84 stödjande medlemmar.

Åbolands logo med förstoringsglas

Åbolands synskadade rf är en kontakt- och intresseförening för synskadade i Åboland. Åbolands synskadade rf är medlemsförening i Förbundet Finlands svenska synskadade rf.

ÅS logo, ett ankare

Föreningens centralort är Mariehamn och dess verksamhetsområde landskapet Åland.

Kajutans logo. Teckning av en livboj

Svenska synskadade i Östnyland är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Borgå, Lovisa, Lappträsk och Pyttis.