Personal

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Kansliet:
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors

telefon 09-6962 300
e-post: info@fss.fi eller kansliet@fss.fi

Genom att klicka på personerna får du mera information om hur vi kan stå till tjänst.