Prenumerera på punktskriftstidningar

FSS ger ut tre tidningar och FSS organisationstidning Synvinkel i punktskrift. Dessutom kan tidskriften Horisont beställas i punktskrift via FSS.

Hand läser punkter.

För prenumeration eller frågor kontakta FSS punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024 eller per e-post tessa.bamberg@fss.fi.

Oss emellan

Punktskriftstidningen Oss emellan är FSS tidning för punktskriftsläsare och den utkommer med fyra nummer per år. Tidningen vidareutvecklas i kontakt med läsarna som ett kontaktorgan och ett medel för träning av punktskriftsläsning. Tidningen innehåller material i glesskrift. Utrymme ges också för läsarnas egna bidrag.

Oss emellan är punktskriftsläsarnas egen tidning och förstås är allt som har med punktskrift att göra också en självklar del av tidningen.

Intermezzi

Intermezzi är en punktskriftstidning som utkommer fem gånger per år. Tidningen innehåller artiklar, tips, berättelser och reportage. Materialet är taget ur olika vecko-, månads- och dagstidningar. Dessutom kan man läsa material som är skrivet exklusivt för Intermezzis läsare. Intermezzi utkommer också med förkortningar. 

Intermezzi utkommer i två versioner, en med förkortningar och en utan. Att något ges ut med förkortningar betyder inte att alla ord är förkortade, utan enbart en del. Det system FSS använder sig av är ett svenskt förkortningssystem som baserar sig på enteckensförkortningar. Man kan alltså nu välja mellan att prenumerera på Intermezzi med förkortningar eller i fullskrift.

Årsavgift 17 euro.

Punktchat

Punktchat heter den finlandssvenska ungdomstidning som utkommer endast i punktskrift. Tidningen tar upp aktuella och intressanta saker för ungdomar, såsom musik, mode och aktuella händelser. Materialet är taget ur olika vecko- och ungdomstidningar. Dessutom kan man läsa specialgjorda artiklar för Punktchat. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.

Årsavgift 10 euro.

Synvinkel

FSS organisationstidning Synvinkel utkommer med 8 nr per år och bevakar förbundet och synskadeområdet i Finland och norden. Tidningen är kostnadsfri och finns att få även i punktskrift.

Horisont

Horisont är en allålders tidskrift för de som är intresserade av det vidgade textbegreppet. Den är en österbottnisk tidskrift för tidlös och bred bevakning av litteratur och kultur, med nordisk räckvidd och internationellt perspektiv. Tidskriften utges sedan oktober 1954 i Vasa av Svenska Österbottens litteraturförening rf.

Horisont publicerar essäer, artiklar, dikter, noveller, kritik, konst, fotografier. Ibland är det debatt, ibland temanummer om viktiga företeelser inom litteraturen eller kulturen.

Från och med år 2021 gör samarbetet mellan FSS och Horisont det möjligt för punktskriftsläsare att ta del av tidskriften även i punktskrift. Prenumerationspriset för punkttidningen är 25 euro år 2021.