Kurser

FSS ordnar olika typer av kurser för olika målgrupper. Bekanta dig med våra rehabiliterings- och anpassningskurser och temakurser.

Ljusröda och orangea ballonger med smiley-ansikten

Rehabiliteringskurser

FSS ordnar årligen kurser i hela Svenskfinland, i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Kursspråket är alltid svenska. 

Kursernas syfte är att stöda deltagarna i den förändring i livssituationen som sker vid en synskada. Deltagarna får ökad kunskap om sin synnedsättning, hjälpmedel och annan info som underlättar en vardag som är så självständig som möjligt. Kurserna ger även möjligheter till nya sociala kontakter samt gemenskap med andra i samma livssituation.

Du hittar information om våra olika kurser och evenemang i händelsekalendern.

Kontakta rehabiliteringsrådgivarna för närmare upplysningar om vår kursverksamhet!

Länk till våra kontaktuppgifter »

Anpassningskurser

FSS ordnar årligen anpassningskurser för personer med synnedsättning i samarbete med Folkpensionsanstalten (FPA). Kurserna är en vecka långa och ordnas delvis i form av familjekurser. Här kan du läsa mera om kurserna.

Annan kursverksamhet

FSS ordnar varierande korta och långa kurser för olika målgrupper - både digitalt och fysiskt på plats. Kurser som ordnats i FSS regi är:

Kurser för vuxna med synnedsättning

  • Grundkurser i punktskrift, sammanlagt tre veckor utspridda på ett år.
  • Kurser i kroppspråk och kommunikation
  • Må bra-kurser i samarbete med Folkhälsan
  • Erfarenhetstalarkurser
  • IT-kurser med olika teman i FSS distriktsföreningar

Kurser för barn och unga med synnedsättning

  • Veckoslutskurser för barn och unga med synnedsättning samt familj. Kurser ordnas både virtuellt och fysiskt.

Kurser för seende personer

  • Kortkurser i punktskrift. Dessa kurser kan ordnas fysiskt i Helsingfors eller genom distansundersvisning i hela landet.
  • Syntolkningskurser

Vi svarar gärna på frågor och tar emot önskemål om våra kurser. Ta kontakt med oss genom att skicka e-post till adressen info@fss.fi så återkommer vi så fort vi kan.