Informationsteknik

Trots synnedsättning kan man surfa på nätet. FSS erbjuder personer med synnedsättning utbildning och stöd i användningen av IT och digitala hjälpmedel.

Händer som skriver på en bärbar dators tangentbord

Då man behöver hjälp eller stöd gällande datorer, datorhjälpmedel, telefoner eller andra tekniska hjälpmedel kan man ringa FSS IT-ansvariga. I första hand försöker vi lösa problemet via telefon eller distansstöd.

Om problemet inte kan lösas på distans kan man få hembesök av den lokala IT-stödpersonen i det egna distriktet. Då är det FSS IT-ansvariga som ger uppdraget till stödpersonen.

IT-stöd och hembesök

FSS hjälper till med problemsökning av apparater, hjälpmedelsprogram eller andra program som har en direkt inverkan på den synskadades digitala delaktighet. Om felet visar sig vara t.ex. hårdvarufel eller annat som kräver t.ex. IT-service, hänvisas klienten att ta kontakt med IT-företag eller andra parter inom det egna området.

Individuell IT-utbildning och hembesök

Personer med synnedsättning kan också få individuell IT-utbildning hemma. Man kan få lära sig att hantera datorn eller annan utrustning med sitt hjälpmedel. Man kan också få utbildning i vardagliga program som främjar delaktigheten i samhället, som t.ex. e-post och webbläsare.

Nytt hjälpmedel

Då man beviljas ett nytt datorhjälpmedel från t.ex. centralsjukhuset får man i samband med detta en betalningsförbindelse för utbildning gällande hjälpmedlet. FSS samarbetar med vissa centralsjukhus genom att erbjuda IT-stöd för att installera det nya hjälpmedlet på medlemmens dator samt ge utbildning hemma.  

Frågor?

Frågor gällande FSS IT-verksamhet kan riktas till IT-ansvariga Andreas Höglund : tfn 050-462 6283, e-post andreas.hoglund@fss.fi