Händelsekalendern

Notiser

  Förbundet Finlands Svenska Synskadades stadgeenliga vårmöte ordnas tisdagen den 24 maj 2022 i Synvillan i Helsingfors eller på distans vid något av de sex platser där distansdeltagande möjliggörs.

  Välkommen till Äppelbackens servicecenter på drop-in synrådgivningstillfälle för att diskutera syn och hjälpmedel.

  -

  FSS höstmöte ordnas sista helgen i november, 26-27.11.2022 i Tammerfors på hotell Scandic Tampere City.

  -

Kurser

Föreläsningar

  Hälsofrämjande veckoslut för distriktsstyrelser, distriktsanställda och frivilliga.

  -