Händelsekalendern

Kurser

  Bra kommunikation behöver inte vara svårt. Kroppen är ett redskap som gör oss medvetna i kommunikationen. Den talar många språk och hjälper oss att förstå. Med kursen Kommunikation och kroppspråk vill vi ge deltagarna medel för att underlätta kommunikationen och stärka självkänslan i social interaktion.

  -

  Låt fantasin och berättarglädjen flöda - välkommen med på höstens digitala verkstäder!

  -

  Förbundet Finlands Svenska Synskadade arrangerar FPA-anpassningskurs i Härmän kuntokeskus för personer med synnedsättning.

  -

  FSS och Folkhälsan ordnar en MåBra-kurs i punktskriftens tecken på badhotell Päiväkumpu i Karislojo 10–12 november 2021.

  -

  Låt fantasin och berättarglädjen flöda - välkommen med på höstens sista digitala verkstad!

  -

Föreläsningar

Notiser

  Internationella vita käppens dag firas årligen den 15 oktober. Syftet med dagen är att göra vita käppen synlig och känd.

  Blindveckan firas årligen den andra hela veckan i november.

  -

  Förbundet Finlands Svenska Synskadade håller stadgeenligt höstmöte den 20-21 november 2021 på hotell Waltikka i Valkeakoski.

  -