Dataskyddsbeskrivning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679

Uppdaterat: 7.12.2022

1 Den registeransvarige

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors

E-post: kansliet@fss.fi
Telefon: 09 696 2300

2 Kontaktperson i ärenden

Andreas Höglund
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors

E-post: andreas.hoglund@fss.fi
Telefon: 050 462 6283

3 Regelmässiga personuppgiftskällor och datainnehåll

Vi samlar in personuppgifter huvudsakligen på följande sätt:

 • Av dig själv eller anhöriga via telefon, e-post eller webbformulär
 • Från tredje parter som fått ditt samtycke till utlämningen

Vi samlar in och behandlar bl.a. följande kategorier och datatyper av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter: Namn, gatuadress, telefonnummer, e-post, anhörigas namn och kontaktuppgifter
 • Uppgifter gällande medlemskap och tjänster: Typ av medlemskap, medlemskap i lokalförening, (tal)tidningsprenumerationer,
 • Uppgifter gällande arbetsuppdrag och arvoden: skattekort
 • Uppgifter i statistiksyfte: Kön, födelsedatum
 • Andra uppgifter med ditt samtycke

4 Rättsliga grunder och ändamålet för behandling av personuppgifter

FSS samlar in endast de personuppgifter som vi behöver för vår verksamhet och våra tjänster, skötsel av ditt medlemskap samt kommunikation.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt följande rättsliga grunder och ändamål:

 • Enligt föreningslagen är FSS skyldig att föra en förteckning över föreningens medlemmar. FSS är skyldig att utföra myndighetsrapportering samt följa bokföringslagen. Därmed är behandlingen nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Vi kontaktar dig för att informera om evenemang, tjänster, utrustning, nyheter eller annat av allmänt intresse för FSS medlemmar. Vi kan också kontakta dig i form av telefonenkäter med det ändamålet att förbättra våra tjänster och serviceutbud för våra medlemmar. Därmed är behandlingen nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intressen.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för skötsel av din prenumeration på olika tidskrifter, taltidningar eller andra utgåvor och därmed är behandlingen nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part.
 • Vi behandlar dina känsliga personuppgifter för ändamål som du givit ditt samtycke till. Exempel på detta kan vara tjänster och service inom rehabiliteringen.

Automatiserat beslutsfattande eller profilering förekommer inte.

5 Utlämnande och översändande av personuppgifter

FSS utlämnar personuppgifter till följande tredje parter:

 • Enligt lagstadgad rättslig skyldighet till myndigheter som t.ex. skattemyndigheter
 • Till personuppgiftsbiträden, som enligt överenskommelse
  • behandlar personuppgifterna i t.ex. systemunderhållssyfte och utveckling av databastjänster
  • fungerar som finansiär för t.ex. kurser
  • samarbetsparter och innehållsproducenter som t.ex. tryckeri
 • Med ditt samtycke till de på förhand specificerade tredje parterna som t.ex. centralsjukhus eller stiftelser.

Förutom detta lämnar FSS ut anonymiserad statistik åt förbundets finansiärer. Följande anonyma personuppgifter utlämnas: kön, åldersgrupp, socialt status, antal.

FSS kan översända personuppgifter utanför EU i sådana fall att serviceleverantören FSS anlitar är baserad på sådant ställe. I sådana fall försäkrar sig FSS att leverantörens dataskyddsnivå och behandling av personuppgifter uppfyller kraven och bestämmelserna i EU-dataskyddsförordningen. I det fallet att leverantören är baserad i tredje land ska den tredje parten uppfylla standardavtalsklausulerna för överföring av personuppgifter.

6 Cookies

FSS använder sig av cookies (kakor) på webbplatsen www.fss.fi. En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på datorn när en besökare kommer till en webbplats. De används för att förbättra användarupplevelsen och för att tillhandahålla vissa tjänster.

På FSS webbplats används cookies av tekniska skäl för att samla in anonym statistik om vilka sidor som besöks och hur länge varje besök varar. Vi använder dessa kakor för att förbättra och uppdatera webbsidorna. Kakorna används för verktyget Matomo Analytics.

FSS sparar ingen personlig information via cookies, vi ger inte heller vidare någon information till något reklamföretag. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Du kan läsa mera om kakorna här:

https://www.fss.fi/om-cookies-pa-webbplatsen

7 Personuppgifternas förvaringstid

FSS sparar och behandlar de personuppgifter som nämnts i punkt 3 endast så länge som de krävs för att uppfylla och sköta de ändamålen som nämnts i punkt 3 och 4.

I allmänhet förvaras personuppgifterna så länge som klientskapen, medlemskapen eller någon annan form av anknytning till FSS existerar. Det kan finnas rättsliga skyldigheter som påverkar förvaringstiden, dessa kan t.ex. vara bokföringslag eller föreningslag.

8 Den registrerades rättigheter

De registrerade kan besöka eller kontakta kansliet per telefon eller e-post för att uträtta följande saker:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade, uppdaterade eller raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • flytta personuppgifterna

Kontaktuppgifter för att utföra ovannämnda saker:

Gatuadress:
Parisgränden 2 A 1 00560 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter:
E-post: kansliet@fss.fi
Telefon: 09 696 2300

Om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

9 Datasäkerhet

Personuppgifter som finns i pappersformat förvaras i låsta skåp i låsta utrymmen, som är utrustade med övervakningssystem och larmsystem.

Personuppgifter som förvaras i digital form är skyddade med tekniska, organisatoriska samt fysiska metoder. Åtkomst till personuppgifter sker alltid med personligt lösenord och endast av de i personalen, vars arbetsuppgifter kräver åtkomst.