FSS Publikationer

FSS ger regelbundet ut ett antal publikationer och broschyrer i tillgängliga format för att främja tillgången till information

Tidningen Synvinkel med ledarhunden Nisse som pärmbild.

Förbundet ger ut ett flertal tidningar. Vill du beställa någon av dessa tidningar? Ta kontakt med kansliet, tfn 09-6962 300, eller per e-post till kansliet@fss.fi. Alla tidningar är kostnadsfria.

Synvinkel

Kvinna som rider på vit häst på ett ridplan.

Synvinkel är förbundets organisationstidning som utkommer med åtta nummer per år i storstil, punktskrift, som taltidning och på nätet. Tidningen kan också beställas via e-post.

Tidningen innehåller allt synskaderelaterat från personberättelser till aktuell forskning inom ögonsjukvården.

Läs Synvinkel på webben här

 

Medlemsbandet

Kvinna med mörkt hår bakifrån i en studio med mikrofon och tidning framför henne.

Taltidningen Medlemsbandet innehåller information från förbundet och distriktsföreningarna, tar upp handikappfrågor, bevakar pressens uppmärksamhet av synskadefrågor och annat som kan vara av intresse för medlemmarna.

Medlemsbandet utkommer varannan vecka i ljudformat (DAISY). Medlemsbandet har utkommit sedan 1967.

Medlemsbandet är en medlemstidning och den är förbundets och distriktsföreningarnas rakaste och snabbaste kanal för information till medlemmarna. Tidningen är gratis för medlemmarna. Prenumerationer tas emot av kansliet. Du kan läsa tidningen:

  • Via FSS webbplats (du får inloggningsuppgifter från kansliet)
  • Via taltidningsspelare (lånas ut via FSS och Näkövammaisten liitto eller Ålands Synskadade)
  • Via applikation till mobilen, t.ex. Dolphin Easy Reader.

Material till Medlemsbandet ska lämnas in senast på måndag kl. 13.00 samma vecka som tidningen utkommer. Skicka in materialet till medlemsbandet@fss.fi.

På grund av upphovsrättsliga skäl är Medlemsbandet endast tillgängligt för personer som har en synnedsättning.

Punktskriftstidningar

En öppen punktskriftsbok

FSS ger ut tre tidningar i punktskrift: Oss emellan, Intermezzi och Punktchat. Vill du också prenumerera på en punktskriftstidning? Ta kontakt med FSS punktskriftsansvariga Tessa Bamberg.

Oss emellan

Punktskriftstidningen Oss emellan är FSS tidning för punktskriftsläsare och den utkommer med fyra nummer per år. Tidningen vidareutvecklas i kontakt med läsarna som ett kontaktorgan och ett medel för träning av punktskriftsläsning. Tidningen innehåller material i glesskrift. Utrymme ges också för läsarnas egna bidrag.

Oss emellan är punktskriftsläsarnas egen tidning och förstås är allt som har med punktskrift att göra också en självklar del av tidningen.

Intermezzi

Intermezzi är en punktskriftstidning som utkommer fem gånger per år. Tidningen innehåller artiklar, tips, berättelser och reportage. 

Intermezzi utkommer i två versioner, en med förkortningar och en utan. Att något ges ut med förkortningar betyder inte att alla ord är förkortade, utan enbart en del. Det system FSS använder sig av är ett svenskt förkortningssystem som baserar sig på enteckensförkortningar. Man kan alltså nu välja mellan att prenumerera på Intermezzi med förkortningar eller i fullskrift.

Punktchat

Punktchat heter den finlandssvenska ungdomstidning som utkommer endast i punktskrift. Tidningen tar upp aktuella och intressanta saker för ungdomar, såsom musik, mode och aktuella händelser. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.