Jobba hos oss

Vi jobbar för ett tillgängligt och inkluderande samhälle där personer med synnedsättning kan leva tryggt och aktivt på egna villkor. Bli en av oss!

En glasvas med två gröna stjälkar med löv på ett vitt bord mot en vit vägg.

På Förbundet Finlands Svenska Synskadade jobbar sakkunniga inom rehabilitering, kommunikation, informationsteknik, administration och intressebevakning. Vårt huvudkansli SynVillan finns i Helsingfors men vi är verksamma inom hela Svenskfinland.

FSS är en flexibel sakkunnigorganisation där medarbetarna har verkliga möjligheter att göra skillnad i samhället och för individer med synnedsättning. Vi lovar dig ett meningsfullt och självständigt jobb där du har möjligheter att utvecklas.

--------------------------------------------------------------------------

Tjänsten som IT-ansvarig är lediganslagen. Vi söker efter en mångsidig, nyfiken tekniskt kunnig person med förmåga att undervisa.  Läs mer om jobbet här

--------------------------------------------------------------------------

Du kan även skicka in en öppen ansökan. Skriv i rubrikfältet vilket jobb din ansökan gäller eller om det är frågan om en öppen ansökan.
Du kan även engagera dig i vår verksamhet genom att fungera som stödjande medlem eller ledsagare.

Välkommen att ta kontakt med oss - Vi syns och ses!