De vanligaste ögonsjukdomarna

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

Hund glaukom grön starr

Synskador

Att bli diagnostiserad med en synskada upplevs mycket hårt och kommer oftast som en chock. Att bli medlem i Förbundet Finlands Svenska Synskadade och komma med och träffa andra synskadade är en av de mest uppskattade bitarna av vår verksamhet. Med rätt form av rehabilitering, information och hjälpmedel kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet oberoende av ögonsjukdom eller synnedsättning. Vi finns till för dig. Bli medlem!

En synskada är alltid högst individuell och bildexemplen på sidan är endast grova generaliseringar för att försöka förklara för andra hur synskador upplevs. Den första bilden är skarp och den används som jämförelse till resten av bilderna som illustrerar de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland.

Normalt seende

Hund normalt seende

Diabetesretinopati

Illustration av diabetesretinopati

Diabetiker riskerar att få en synskada i större utsträckning än andra. Diabetesretinopati för med sig symptom som suddig och grumlig syn, som ofta hänger samman med blodsockernivåer. Vanligt är också att uppleva blixtar i synfältet och plötsliga synbortfall. Det bästa sättet att förebygga sjukdomen är att sköta om blodsockerbalansen. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera sig för att få rätt behandling i god tid. Grava synskador är sällsynt för diabetiker och går långt att undvika enbart med en hälsosam livsstil.

Katarakt (grå starr)

Grå starr illustration

Grå starr, eller katarakt är den vanligaste orsaken till blindhet i hela världen. Grå starr kommer med åldern och en tredjedel av de som fyllt 65 har grå starr. Symptom vid grå starr är att ögats lins blir grumlig och synen blir sämre. Särskilt mörkerseende blir svårt med grå starr. Åldrandet är den enskilt största bidragaren till att man får grå starr. Riklig alkoholkonsumtion, rökning, övervikt och diabetes kan eventuellt påskynda utvecklingen av grå starr. Starr kan opereras och det avgörs av en läkare om den uppfyller kriterier för att opereras.

Glaukom (grön starr)

Glaukom illustration

Glaukom är en ögonsjukdom som framskrider långsamt och lömskt utan några större symptom. Efter makula är det den vanligaste orsaken till synskador hos över 65-åringar i Finland. Ca 80 000 människor i Finland lider av glaukom och varje dag konstateras 7 nya fall.  Sjukdom leder till att synfältet sakta krymper och det bildas blinda fläckar där man inte ser. När synen blir sämre har man oftast haft sjukdomen en längre tid utan att veta om det. Behandlingen av grön starr går ut på att sänka trycket för ögat. Det görs med hjälp av ögondroppar och man kan också oppereras. Det är viktigt att kolla upp sig om man får symptom som tyder på glaukom. Speciellt om man haft en nära släktning som man vet att har lidit av glaukom.

Makula, Makuladegeneration (gula fläcken)

Makula illustration

Makula är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland äldre personer. Ungefär en tredjedel av personer över 70 har sjukdomen. Det finns två olika former av makula. Den ena är torra åldersförändringar vilket leder till sämre synskärpa och att man behöver starkare ljus när man läser. Den torra är vanligare men kan sällan behandlas.

Den andra är våta åldersförändringar vilket leder till att synen snabbt försämras. Saker som man tittar på kan se krokiga ut eller förvrängda. Den våta är mycket mera sällsynt än den torra men kan ofta behandlas.

Bästa sättet att förebygga makula är att ha hälsosamma levnadsvanor. Att äta mycket frukt och grönsaker, samt att undvika rökning. 

Man blir dock aldrig helt blind av förändringarna i gula fläcken utan man har sin ledsyn kvar. Däremot kan det bli omöjligt att läsa vanlig text i tv och tidningar. 

Näthinneavlossning

Näthinneavlossning illustration

Näthinneavlossning drabbar oftast äldre personer, 65 år eller äldre. Vanligt är att man kan se ljusblixtar (aura), att synen är grumlig och att man upplever en mörk skugga som påminner om en gardin i utkanten av synfältet. Sjukdomen kan med god tur förebyggas om man söker vård direkt. Om näthinnan lossnar bör man få vård inom en vecka, annars riskerar man att få bestående nedsatt syn. 

Retinitis pigmentosa

Retinitis illustration

Retinitis, eller reitinitis pigmentosa är ett samlingsnamn på över hundra ärftliga ögonsjukdomar som drabbar näthinnan. Vanliga symptom på retinitis är nattblindhet, en kraftigt försämrad förmåga att se i mörker, och ökad bländningsbenägenhet, det vill säga att man har svårt att ställa om från mörker till ljus och vice versa. Vanligt är också fläckar i synfältet som med tiden blir större. Tunnelseende är vanligt. Retinitis är en allvarlig ögonsjukdom och kan ofta leda hela vägen till fullständig blindhet. 

För tillfället finns inget botemdel mot retinitis pigmentosa. Enligt vissa studier kan ett ökat intag av A-vitamin skjuta upp sjukdomen hos vissa patienter.

En syskada är alltid individuell och exemplen på sidan är endast grova generaliseringar för att försöka förklara för andra hur synskador upplevs

Källor: Vårdguiden 1177.se, Näkövammaisten liitto, SRF, Terveyskirjasto

Är du synskadad och inte medlem i FSS, eller har du en anhörig som har en synskada?

Ansök om ordinarie medlemskap, eller stödjande medlemskap redan idag!