Leva med synnedsättning

Vill du veta något om synskador eller synskadade? Vad innebär det att leva med en synnedsättning? Hur upplever man det?

Vita käppen

Vem är synskadad?

Enligt världshälsoorganisationen WHO är man synskadad om synen är såpass nedsatt att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig text och/eller att det är svårt eller omöjligt att med hjälp av synen röra sig och orientera sig i sin omgivning.

Vi synskadade möter svårigheter när vi

  • läser och skriver
  • förflyttar oss och orienterar oss i omgivningen
  • sysslar med olika aktiviteter i det dagliga livet
  • umgås med andra människor

Antalet synskadade

I Finland finns det uppskattningsvis 50 000–60 000 synskadade personer. Av dem är ungefär 8 500 gravt synskadade och övriga är synsvaga. Ungefär 3000 synskadade i Finland har svenska som modersmål. Majoriteten eller ungefär 80 procent av de synskadade är över 65 år. Andelen barn och ungdomar är ungefär fem procent.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det i hela världen finns ungefär 180 miljoner synskadade. Av dem är 40-45 miljoner blinda. 90 procent av alla blinda och 80 procent av alla synskadade bor i utvecklingsländer.

Synsvaga

Ca sex procent av den finlandssvenska populationen i Finland estimeras ha en synsvaghet. Synsvaghet är inte en WHO-klassificerad synskada, men personer med påtaglig synsvaghet upplever ofta märkbara svårigheter med dagliga sysslor i eller utanför hemmet; t.ex. med att laga mat, läsa eller att röra sig i skymning. Synsvaghet innebär ofta en synskärpa på mindre än 0.5, vilket medför begränsningar i funktion i nästan alla kategorier enligt forskning inom ADL (aktiviteter i det dagliga livet) och IADL (aktiviteter utanför hemmet).

Hund glaukom grön starr

De vanligaste ögonsjukdomarna

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

En apparat som läser upp recept

Hjälpmedel och förmåner

Synskadades vardag försvåras ofta av olika praktiska problem, med rätt hjälpmedel klarar man av det mesta trots en synnedsättning.

En ung kvinnas ögon undersöks av kvinna i vit kappa och glasögon.

Synhälsa

Såsom andra kroppsdelar behöver också våra ögon omsorg. Med att ta hand om synhälsan kan ögonbesvär lindras och ögonsjukdomar förebyggas.

Ett långbord med mörkblå duk och vita tallrikat. Blommor i en vas på bordet. Ljusa stolar.

Tips och råd i vardagen

Här har vi sammanställt tips och råd för att ta hand om vardagliga sysslor i hemmet då man har en synnedsättning.

Man ledsagar synskadad

Ledsagning

En människa som helt eller delvis har förlorat sin syn behöver hjälp i olika situationer. Här lär du dig hur man hjälper till som seende.

Bild på teaterscen med guldkrona i taket och vinröd sammetsridå.

Kultur

Kan man ta del av konst och kultur om man har en synnedsättning? Definitivt! Tillgänglig kultur beaktar personer med olika funktionsvariationer.

En katt ligger i gräset.

Tillgänglighet på webb och sociala medier

Med digital tillgänglighet avses användandet av webbtjänster. Om tjänsterna är digitalt tillgängliga kan även personer med synnedsättning använda dem.