Leva med synnedsättning

Vill du veta något om synskador eller synskadade? Vad innebär det att leva med en synnedsättning? Hur upplever man det?

Vita käppen

Vem är synskadad?

Enligt världshälsoorganisationen WHO är man synskadad om synen är såpass nedsatt att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig text och/eller att det är svårt eller omöjligt att med hjälp av synen röra sig och orientera sig i sin omgivning.

Vi synskadade möter svårigheter när vi

  • läser och skriver
  • förflyttar oss och orienterar oss i omgivningen
  • sysslar med olika aktiviteter i det dagliga livet
  • umgås med andra människor

Antalet synskadade

I Finland finns det uppskattningsvis 50 000–60 000 synskadade personer. Av dem är ungefär 8 500 gravt synskadade och övriga är synsvaga. Ungefär 3000 synskadade i Finland har svenska som modersmål. Majoriteten eller ungefär 80 procent av de synskadade är över 65 år. Andelen barn och ungdomar är ungefär fem procent.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det i hela världen finns ungefär 180 miljoner synskadade. Av dem är 40-45 miljoner blinda. 90 procent av alla blinda och 80 procent av alla synskadade bor i utvecklingsländer.

Hund glaukom grön starr

De vanligaste ögonsjukdomarna

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

Steka klar

Att leva med synnedsättning

En synnedsättning kommer oftast som en chock. Med rätt form av rehabilitering, hjälpmedel och information kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet.

En apparat som läser upp recept

Hjälpmedel och förmåner

Synskadades vardag försvåras ofta av olika praktiska problem, med rätt hjälpmedel klarar man av det mesta trots en synnedsättning.

Man ledsagar synskadad

Ledsagning

En människa som helt eller delvis har förlorat sin syn behöver hjälp i olika situationer. Här lär du dig hur man hjälper till som seende.

Barn i åldern 5-12 år sitter på soffa och läser taktil bok med Tessa Bamberg.

Barn och unga

För att stötta barn och unga med synnedsättning jobbar FSS för att barnen och deras familjer ska ha tillgång till helhetsmässigt stöd för en fungerande vardag.

Bild på teaterscen med guldkrona i taket och vinröd sammetsridå.

Kultur för alla

Kan man ta del av konst och kultur om man har en synnedsättning? Definitivt! Tillgänglig kultur beaktar personer med olika funktionsvariationer.