ÅS har ny styrelse från och med 2021

ÅS nya styrelse består av

Harold Henriksson
ordförande

Barbro Sipilä
viceordförande

Harry Henriksson
ledamot

Oskar Karlsson
Ledamot

Anne-Marie Nygren
Ledamot

Maj-Gret Sundman
Ersättare

Erik Törnqvist
Ersättare

Aktuellt

Information om vårens evenemang och program hittas här nedan.