Projektet Åländska Talböcker

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.

Projektet just nu

Nyaste utgåvorna (finns på Mariehamns stadsbibliotek)

  • I månadsskiftet november - december 2021 blev boken "Åländska kvinnor i färjrederiernas tjänst” skriven av Agneta Karlsson klar. Inläsare är Kiki Albelius-Forsman.
  • Vårvintern 2021 utkom Katarina Gäddnäs bok "Allt liv är ett" om Valdemar Nyman.

På gång (under inläsning):

  • Maritn Högstrand läser in boken om den ”Den åländska segelsjöfartens historia” skriven av Georg Kåhre och Karl Kåhre.
  • Kiki Albelius-Forsman läser in "Sanct Olof 2021", Åländsk årsbok för kyrka och kultur - årets tema är bön.

 

Åländs facklitteratur läses in

Som ett projekt har Ålands synskadade skaffat utrustning och börjat läsa in åländska böcker. I detta skede är projektet konsentrerat till facklittertur. De åländska böckerna som läses in går sedan att låna på biblioteket. Redan nu finns en hel del Åländsk litteratur och skönlitteratur inläst - utforska gärna! På Mariehamns stadsbibliotek finns talböcker som CD och böcker i stor stil. Självklart är du välkommen att läsa din bok på mötesplatsen Ankaret i Strandnäs. Här finns en talbokssplare, en kopp kaffe och skön soffa att sitta i. Kanske ni vill lyssna till en bok tillsammans? I så fall hör av er till kansliet så hjälper vi till med att hitta en bra bok och en tidpunkt som passar.

Celia

Förutom talböcker i CD-format finns även böcker och material att låna via Celia. Då du registrerar dig som användare i Celia får du tillgång till talböcker, taktilböcker och punktskriftsböcker. Hur det går till vet kanske ditt bibliotek bäst. 

 

Aktuellt

Den 7 december kl. 17.00-18.30 via Meet. FSS ordnar en kväll med temat varför och hur man kan bli politiskt aktiv.

Höstmöte 21 november klockan 18.00 på Ankaret Stadgeenliga ärenden. Kallelse och föredragningslista bifogad. Soppa och sång av kören MÅNKS. Roy Siljamäki, verkställande direktör för Stiftelsen Svenska Blindgården deltar som gäst. Blindgården stöder svenskspråkiga personer med nedsatt syn genom främst att disponera och hyra ut bostäder. Stiftelsen stöder dessutom annan verksamhet. Till exempel sånt som underlättar tillgång till information eller som skapar möjlighet att knyta nya sociala kontakter.

23 november höll föreningen höstmöte och bland annat behandlades tillsättande av styrelsen för kommande år. Samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå stod vid behov till förfogande. Nästa år är det Lars Carlsund, Kurt Lindh och Sanna Söderlund som är i tur att avgå.

Under hösten ordnar föreningen olika aktiviteter. Vill du göra nåt annat, ta kontakt med oss!

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, några gånger per termin.

Vår fotvårdare heter Heidi Hanses-Teirfolk och jobbar tillvardags på Sunda Foten. Sunda foten kommer till verksamhetscentret Ankaret ett par gånger per termin. Du bokar ditt besök via kansliet på telefon 04573438950. Ett besök kostar 20 euro, du kan betala kontant, med kort eller få faktura.