Mimosel träffar kl 13

Mimosel gruppen träffas varannan vecka (jämna veckor) på torsdagar kl 13–15 med Sol-Britt Björkgren som ledare. Nästa träff 30.11. 

Aktuellt

Julfesten firas fredagen 15.12 kl 16 – 20 vid Hotel Epoque i Jakobstad med julbuffé och festligt program. Subventionerat pris för julmiddagen är 25,- €. Anmäl deltagande senast 7.12.2023.

Kom och ät lunch i trevligt sällskap, föreningens Lunchträffar hålls i regel sista fredagen i månaden. Nästa lunchträff blir fredagen 26.1.2024. Anmälan och info av Ann-Sofie.  

Kom och träna målboll i gymnastiksalen på 2:a vån. vid Östanlid. Nästa gång 5.12.

Handarbetsgruppen Rätstickorna med Agneta Cederberg som ledare träffas varannan måndag kl 12-14 på Fyren (ojämna veckor). Nästa träff hålls 4.12.

Nästa karaträff hålls tisdagen 30.1 kl 12.30 på Fyren.

Det finns några biljetter ännu till Årets Stora Julkonsert söndagen 3.12 kl 15 vid Schaumansalen. Pris med grupprabatt 27,50 €. Info och anmälan via Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234 888.

”Till Punkt & Pricka” - punktskrift för nybörjare - med Maja Renvall-Höglund hålls varannan fredag kl 13 på Fyren. Nästa träff 1.12. Info tfn 0400-707 040, Maja. 

I samarbete med Folkhälsan ordnas Trivselcafé - träffar för seniorer med nedsatt syn. Minna Annala från Folkhälsan och Peter Koskinen FSS medverkar. Nästa träff hålls 29.11 i Terjärv församlingshem. Info och anmälan Peter 050-471 2763 elr Minna tfn 050 3444 695. 

I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl. 11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15. Info o anmälan via Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234 888.