Till Punkt & Pricka

”Till Punkt & Pricka” - punktskrift för nybörjare - med Maja Renvall-Höglund hålls varannan fredag kl 13 på Fyren. Nästa träff 1.12. Info tfn 0400-707 040, Maja.