Träffar

Vi börjar torsdagen den 1.6 tillsammans med Folkhälsans promenadtjänst en sommar promenad från Kajutan, Ågatan 33 E i Borgå kl 11.45. Och genast efter har vi tillsammans med HUN en kaffestund och program med guiden Hanna Fridolfsson som berättar på finska om Borgå historia kl 13-15.

 

Vi börjar torsdagen den 15.6 tillsammans med Folkhälsans promenadtjänst en sommar promenad från Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå kl 11.45. Genast efter har vi tillsammans med HUN info om ICT och en kaffestund kl 13-15.30

 

Vi far till Postbackens sommarteater ”Stulen kärlek” med syntolkning tisdagen den 4.7 kl 18. Sista anmälningsdagen till Jonas tfn 040 964 4672 är den 8.6.

 

Vi far till Raseborgs sommarteatern Spamalot den 8.7-23 med syntolkning. Sista anmälningsdagen till Jonas tfn 040 964 4672 är den 31.5

 

Välkommen till huvudstaden och Östnyland 1-3.8! Svenska Synskadade i Östnyland ordnar ett tredagarsprogram ämnat för alla distriktsföreningar inom FSS.  Tisdag 1.8 På förmiddagen besök på förbundets högkvarter Synvilllan och servicecentret Iiris i Östra centrum. På eftermiddagen förflyttning till Borgå och incheckning på hotell Sparre. På kvällen står Svenska Synskadade i Östnyland värd för en 50-årsjubileumsmiddag. Onsdag 2.8 Guidat besök i Lappträsk Kapellby, hembygdsgården Kycklings och fänriksbostället Brofogdas. Presentation av Lappträsk kommuns tillgängliga boenden –vårdhem och specialbyggda småhus. Konsert i Lappträsk kyrka med Wallmokören. Lunch och middag i restaurang Georgas. På kvällen fri samvaro på hotell Sparre. Torsdag 3.8 På förmiddagen anpassad guidning på bostadsmässan i Lovisa och info om Lovisa. På eftermiddagen retur till Helsingfors och vidare med buss till Västnyland eller tåg och båt till andra orter. Prisuppgifter och tilläggsinfo av reseledaren Jonas Lindström tfn 040 964 4672 vid Svenska Synskadade i Östnyland.   Anmälan senast to 1.6 till Jonas.