Träffar

Vi börjar torsdagen den 16.2 kl 11.45 – 12.30 promenera från Kajutan, Ågatan 33 E i Borgå tillsammans med Folkhälsans promenadtjänst. Och genast efter har vi tillsammans med HUN info om ICT och en kaffestund kl 13-15.30.

 

Tisdagsträff den 21.2 är en kaffestund på Kajutan kl 10 – 11.30 

 

Vi har tisdagen den 28.2 en månadsträff på Kajutan kl 10-11.30 tillsammans med Ann-Christine Sandström som förevisar en film och berättar om m/s J.L Runebergs 110 åriga historia.

 

Svenska Synskadade i Östnyland r.f håller stadgeenligt årsmöte, tisdagen den 28.3.2023 kl 12.00 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Styrelsen.