Träffar

Tisdagsträffen den 11.10 ska vi prova på Boccia kl 10-13 på Folkhälsans Kvartersklubb, Alexandersbågen 12 i Borgå

 

Vi har i samråd med Hörselföreningen i Östnyland hantverk med Kaisa Penttilä på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Måndagen den 10 oktober klockan 12-15.

 

Vi har tisdagen den 25.10 en Må bra dag i Folkhälsans Kvartersklubb i Borgå kl 10:30-15:00. Temat för dagen är hjärnan och återhämtning. Välkommen på en dag med ny kunskap och god gemenskap. Dagen riktar sig till dig som har en synnedsättning och anhöriga.  Anmäl dig till Jonas Lindström tel 040-96 44 672 senast måndagen den 17.10. Dagen är avgiftsfri för alla deltagare. Föreningen bjuder på lunch och kaffe. Må bra dagen ordnas i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Folkhälsans förbund rf och Svenska Synskadade i Östnyland rf.

 

Månadsträff:

Vi har tisdagen den 8.11 en månadsträff på Kajutan kl 10-11.30 tillsammans med Ann-Christine Sandström som berättar om ”Irma saknad i storm”.