Brev till kommunfullmäktige angående färdtjänsten

Föreningen skickade ut ett brev till kommunfullmäktige i Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Sjundeå under vecka 19.

Brev till kommunfullmäktige angående färdtjänsten

I och med att allt flera kommuner i Västnyland dragit sig ur färdtjänst avtalet med Esbo önskar vi på föreningen Svenska synskadade i Västnyland rf göra våra beslutsfattare i regionen medvetna om hur viktig färdtjänsten är, samt vilka problem våra medlemmar har fått gå igenom då servicen utlokaliserats.

Som bilaga 1 finns med våra medlemmars personliga berättelser om vad som har hänt i olika tillfällen då de försökt använda färdtjänsten. Som bilaga 2 finns även en skrivelse av Mia Lohman som privatperson engagerat sig över färdtjänsten.

Systemet som skapades angående taxiverksamheten har lett till att det inte finns tillräckligt med taxin, flera personer har blivit utan taxi speciellt kvällstid. Skall inte personer som har behov av färdtjänst få gå till exempelvis hobbyverksamhet eller restaurangbesök kvällstid?

Möjligheten att få service på svenska har försämrats, trots att det finns telefonnummer som skall berättiga till svensk service har det inte fungerat. Många gånger har medlemmar som pratar svenska inte fått service i telefonen på svenska, eller en taxichaufför som kan prata svenska.

Många medlemmar kan vittna om hur det var förr, man kunde anlita sin egen bekanta taxichaufför. Denna person pratade svenska, de kom emot vid dörren för att leda personen med synskada till bilen. Det fanns möjlighet för taxin att på väg till slutliga destinationen även stanna till exempel vid en brevlåda för att kunden kunde posta ett brev, eller ta ut pengar, etc.

Nu önskar vi att de som läser detta skulle fundera, hur skulle det kännas för dig själv att med förbundna ögon försöka hitta din taxikontakt i telefonen, prata på ett annat språk än ditt modersmål för att beställa en taxi, navigera dig ut på din egen gård. Åka till ett främmande ställe, ge ditt betalkort till en obekant person och hoppas på att de verkligen debiterar den korrekta summan. Försöka navigera dig ut på ett främmande ställe då taxichauffören inte leder dig fram till dörren på destinationen. Efter ditt uträttade ärende är det kanske inte ens samma taxichaufför som kör dig hem, kanske du måste navigera själv ut mot en livligt trafikerad väg och vänta på taxin som kan dröja till och med en timme.

 

Vad skulle vi önska?

 • Dejourerande lokala taxin, en person med funktionsnedsättning måste även ha en rätt att röra sig kvällstid.
 • Betjäning på svenska.
 • Bekanta lokala taxichaufförer.
 • Möjlighet till samma chaufför för resorna i båda riktningar.
 • Möjlighet att stanna och utföra korta ärenden på väg till destinationen, personen med funktionsnedsättning skall inte vara tvungen att använda en extra färdtjänst bara för exempelvis postandet av ett brev.
 • Rätt ersättning för taxichaufförerna, om det inte finns taxi i t.ex. Bromarv behöv taxichauffören som kommer längre ifrån bli ersatt även för den resan denne gör för att komma ut till kunden som finns på taxifattigt område.
 • Rådfråga med taxichaufförerna hur servicen kunde vara hållbar för dem så att det finns tillräckligt med taxibilar.

Detta dokument har utarbetats i samarbete mellan föreningens styrelseledamöter samt verksamhetskoordinatorn. Texten har även skickats ut till andra föreningar varav de som har gett sitt stöd och lov att använda deras förenings namn finns nedanför.

 

Hälsningar,

Styrelsen för Svenska synskadade i Västnyland rf

Västra Nylands MS-klubb, Siv Ekholm

Lohjan Diabetesyhdistys

 

 

Bilaga 1

Medlemmars berättelser

 • Jag är jättetacksam över att få anlita färdtjänst, det gav mig som synskadad en helt ny vardag. Tack vare färdtjänst har jag nu haft möjlighet att delta t.ex. i kurser på annan ort, dock endast dagtid.

 

 • En viktig del av färdtjänsten för mig har alltid varit att jag skall ha möjligheten att kunna åka med en bekant chaufför, eftersom det är viktigt att man kan lita på de personer som man har runt omkring sig, särskilt om man besöker nya omgivningar. Jag vill i min skrivelse passa på att tacka Raseborgs stad, för att de har gett mig möjligheten att åka med en bekanttaxi, eftersom det nuvarande färdtjänstsystemet inte varit det optimala för mig, eftersom jag har svårt att lita på helt nya personer då det kommer till att t.ex göra handelsresor och besöka bankautomater. Det bästa med att man kunnat använda sig av en bekant chaufför är att jag har kunnat göra ett extra stopp på hemvägen. Något som jag dock anser att borde åtgärdas då det kommer till färdtjänsten är just möjligheten att göra ett kort stopp på hemvägen. I dagens läge måste man använda sig av en extra färdtjänsttur om man stannar, vilket är oacceptabelt enligt min mening. Jag kan till exempel inte stanna för att plocka upp ett paket från posten, även om detta skulle ta cirka 5 minuter. En seende person är ju inte förhindrad från att avvika från sin reserutt, för att uträtta ett ärende, så varför skall då en person med en funktionsvariation behöva behandlas annorlunda. Jag anser även att chauffören borde ha möjlighet att hjälpa till vid små ärenden, som att till exempel hämta ett paket, eller göra en kort handelsresa. Jag vet inte hur chaufförens arbete skall kompenseras, men jag anser det vara befängt att man skall behöva anlita en fritidsassistent för ett ärende, som möjligtvis tar en kvart att utföra, då jag fått förklarat för mig att det behövs ungefär 2 timmar för att en assistent skall vara till användning. I det långa loppet tror jag att det kommer vara mera kostsamt för kommunen om man behöver anlita två personer för ett uppdrag som enkelt skulle kunna utföras av en person.

 

 • Jag fick i Ekenäs en Lojo taxi och åkte till Karis, densamma taxin kunde av förståeliga skäl inte köra mig hem till Ekenäs tillbaka, det är liksom fel på systemet att taxin som är långväga ifrån skall sköta körturer i Raseborg.

 

 • Jag deltog på en MBI kurs kvällstid. Kurslokalen befann sig på ett ställe där man var tvungen att gå på en stig för att komma fram till dörren, på kvällstid var det dunkelt sken och då kursen var slut klockan 21 var det mörkt.  Jag kan inte se i mörkret och jag kände stor oro att röra mig ensam framåt på stigen. Det fanns även en oro att jag inte skulle få en taxi från kurslokalen till mitt hem, det var inte möjligt enligt taxi operatören att anlita samma taxi jag kom med, operatören kunde inte heller lova att det skulle finnas en ledig taxi klockan 21. Det är svårt att ens förklara den obehagliga känslan att inte kunna navigera sig i skymning eller mörker, och inte veta med säkerhet att någon taxi finns och väntar på dig. Det slutade med att jag inte längre deltog i min kurs.

 

 • För ett par år sedan skulle jag åka hem en sen kväll från Karis till min hemort, det fanns ingen taxi i Ekenäs eller Karis. Skulle jag inte haft en vänlig bekant som skjutsade mig skulle jag ha blivit övergiven över natten. Liknande situationer har hänt flera gånger för mig, ibland har man fått vänta en timme på att taxin skall komma. På senare tider har situationen varit bättre, men tyvärr så leder tidigare erfarenheter att jag inte riktigt litar på att jag kan få en taxi, speciellt för hemresan på kvällstid.

 

 • Jag har testat språkkunskaperna i lähitaxi, av fem gånger fick jag en gång service på god svenska trots att jag ringt till svenskt servicenummer och beställt. Jag kan tänka mig hur svår situation det blir för någon som är i behov av färdtjänst endast pratar svenska.

 

 

Bilaga 2

Mia Lohman

Arvoisa kunnanhallituksen jäsen,

 

Esityslistallanne 29.3.2021 § 78 on yhteistyösopimuksen solmiminen Kulkukeskuksen kanssa.

Sitoutuminen Kulkukeskukseen on katastrofi kunnan vammaisille ja vanhuksille. Samoin taksiautoilijoille. Viime kädessä myös kunnalle. Tämä on tajuttu Lohjalla, Kauniaisissa, Karkkilassa, Vihdissä, Raaseporissa, ja Hangossa. Nämä kunnat ovat jo päättäneet irtautumisestaan Kulkukeskusyhteistyöstä.

Aktivoiduin Kulkukeskusasiaan 2/2019 koska mieheni on kuljetuspalvelujen käyttäjä. En kuitenkaan edusta ketään, ja samalla Länsi-Uudenmaan 8500 vammaista ja vanhusta. Lisäksi autoilijoita, ja veronmaksajia. Toimin koska minulla on nollatoleranssi heikompiin kohdistuvaa epärehellisyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta kohtaan. Teen koska voin. En kuulu puolueeseen. En saa, enkä ole saanut tästä maksua keneltäkään.

Olen kovasti yrittänyt keksiä mitä hyötyä Kulkukeskusyhteistyöstä voisi olla Siuntiolle ja Inkoolle. Vielä en ole löytänyt muuta syytä kuin että viranhaltijat saattavat uskoa pääsevänsä helpommalla ulkoistaessaan palvelun. Kulkukeskus-palvelu on käyttäjilleen hankala ja turvaton. Autojen saatavuus on kyseenalainen; jopa Espoossa on Kulkukeskuksen toiminnan aloittamisen jälkeen ilmennyt ongelmia taksien saatavuudesssa. Näistä lisää liitteessä “kaikuja Kulkukeskuksesta”. Kulkukeskuksen palveluntuotajat Siuntion ja Inkoon osalta tulevat lähinnä muista kunnista. Veroeurot päätyvät muualle, ja paikallisilta yrittäjiltä vähenevät työt. Kulkukeskuskyytien korvaukset eivät takaa autoilijoille riittävää toimeentuloa. Kun taksimarkkina normalisoituu Kulkukeskuksen järjestämillä VPL ja SHL kyydeillä tuskin on enään ajajia.

Miksi valita huono kuljetuspalveluvaihtoehto kun paikallisesti on mahdollista tuottaa parempaa?

Kulkukeskusyhteistyösta irtaantuminen mahdollistaa koko kunnan taksiongelman ratkaisemisen ja kuljetuspalvelujen laadun palauttamisen taksilakiuudistusta edeltävälle tasolle. Työpaikat ja veroäyrit säilyvät kunnassa. Rakennetaan paikallispainotteinen vaihtoehto jossa voittavat kaikki. Käyttäjät. Autoilijat. Kuntalaiset. Viranhaltijat. Kunta.

Kuljetuspalvelun käyttäjille turvallinen ja sujuva kuljetuspalvelu

- Palvelulla tuetaan aidosti vammaisen jokapäiväistä elämää. Mm. suorasoitto-oikeus, riittävä aika matkanaikaisessa välipysähdyksessä ja kuljettajan apu välipysähdys-asioinnissa.

Kuljetusyrityksille riittävä korvaus

- Autoilijoiden korvaukset säilytetään entisellään ts. nykyisillä Lähitaksi taksoilla

Kuntalaisille, kaikille kuntalaisille, mahdollisuus saada taksi nk. hiljaisina aikoina

- Kunta velvoittaa kuljetuspalvelussa mukana olevat yritykset sopimaan päivystyksistä, jotta taksin saatavuus kaikille on taattu myös hiljaisina aikoina

Viranhaltijoille tarkoituksenmukainen, työtä helpottava raportointijärjestelmä

- Hankitaan tarpeiden mukainen raportointijärjestelmä, jonka avulla myös mahdollisiin väärinkäytöksiin päästään käsiksi

Kunnalle kuljetuksista tulevat veroeurot

- Mahdollistetaan paikallisten taksiyrittäjien osallistuminen. Uusille yrittäjille pakollinen näyttökoe vammaisten kanssa toimimisesta. Kielikoe tarvittaessa.

 

Yksinkertaisinta ja edullisinta lienee jatkaa suorahankintasopimusta Lähitaksin kanssa ja ottaa mukaan paikallisia yrittäjiä, joilta voi suoraan tilata kyydin. Päivystysnumeron kautta saa muutkin kuntalaiset hiljaisina aikoina kyydin. Lisätietoa ja muitakin ratkaisuja liitteessä “Vaihtoehtoinen..”.

Lähitaksikuljettajien sopimukset umpeutuvat useimmissa kunnissa 30.6.2021 mutta, sopimukset ovat helposti jatkettavissa (1).

Oman, kestävän kuljetuspalvelun järjestäminen voidaan, ja on varmasti paras tehdä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Mahdollisia yhteistyökumppaneita on monta, ainakin Lohja, Kauniainen, Karkkila, Vihti, Raasepori, ja Hanko. 29.3.2021 mahdollisesti myös Kirkkonummi.

On mahdollista ettei palvelua edes tarvitse kilpailuttaa. Ainakaan aluksi. Suorahankintalaki avaa mahdollisuuden suorahankinnalle kun sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä ja asialla on kiire (2). Asia on välttämätön, ja nyt on kiire. Hankintalailla ei voi perustella asiakkaan oikeuden noudattamatta jättämistä (3). Oma erillinen kilpailutus on raskas ja sote-ratkaisun myötä vaikutusaika lyhyt (4).

Siuntion KH hyväksyi Kulkukeskukseen liittyvän yhteistyösopimuksen 14.12.2020 (§ 268) ehdolla että ” Sitova sopimus syntyy, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen” (5).  “Kaikki” on sen jälkeen vähentynyt viidellä kunnalla, Karkkila, Kauniainen, Lohja, Raasepori ja Vihti. Yhteistyösopimusta ei siis ole allekirjoitettu. Seuraamuksia allekirjoittamatta jättämisestä ei tule (6). Seuraamuksia muihin sopimuksiin liittyen ei myöskään ole odotettavissa.

Siuntio voi siis edelleen päättää lähteekö mukaan Kulkukeskusyhteistyöhön tai ei.

Sanoin viestini alussa että Kulkukeskukseen meno olisi katastrofi Inkoon ja Siuntion vammaisille ja vanhuksille. Siitä todisteena liitteessä “Kulkukeskus 2021 Kannanotto..” oleva Espoon Vammaisneuvoston 17.2.2021 karu kannanotto Kulkukeskuksen toiminnasta (7). Kannanoton viesti itsessään riittänee päätöksentekonne tueksi.

Lisävalaisua Kulkukeskuksen toiminnasta käyttäjien ja kuljettajien näkövinkkelistä tuovat liitteet “HS Kulkukeskus..” ja “Kaikuja Kulkukeskuksesta”.

Kestävä kuljetuspalvelu on aidosti vammaispalvelulain henkeä noudattava, ts. sen palvelutaso palautetaan taksilakiuudistusta edeltävälle tasolle. Kestävä kuljetuspalvelu  mahdollistaa palveluntuottajille riittävän toimeentulon samalla kun kokonaiskustannukset pidetään kurissa. Eväitä tällaisen kuljetuspalvelun rakentamiseen lähetän teille erillisessä viestissä huomenna 28.3.2021.

Päätätte 29.3.2021 yhteiskuntamme haavoittuvimpiin kuuluvien ihmisten, vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluista. Kuljetuspalvelu on heille linkki elämään. Tämä linkki vaarantuu jos vaihtoehdoksi valitaan Kulkukeskus.

Pyydän, että matalalla kynnyksellä otatte yhteyttä minuun, mikäli teillä on Kulkukeskusasiaan liittyviä kysymyksiä. Också på svenska.

Toivotan teille viisautta päätöksentekoonne.

Kunnioittavasti,

 

Mia Lohman

Lohman, Mia

Koivurinteentie 115

03300 Otalampi, Finland

Tel. +358400700142

mia.lohman@awecore.com

www.awecore.com

 

Lähteet

 

(1)  Lähitaksiautoilijoilta saatuja tietoja

(2) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397#Pidp447542416 Hankintalaki 40  § Suorahankinta

(3) Puhelinkeskustelu SOTE kilpailutuksiin erikoistuneen juristin kanssa 2/2021

(4) http://kirkkonummi.oncloudos.com/kokous/2021624-7.PDFKirkkonummi 25.1.2021 Kirkkonummen kunnanhallitus esityslista

(5) http://siuntio.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PTLTK&pvm=17%2e3%2e2021%2018%3a00 ptltk esityslista 17.3.2021

(6)Kunnallisilta luottamushenkilöiltä saatua tietoa

(7) https://www.espoo.fi/download/noname/%7B1C41134E-B7AD-429E-9C18-2AC669339A1F%7D/135503 EVane kannanotto Kulkukeskuksesta

 

 

Liitteet

 

Vaihtoehtoinen kuljetuspalvelujärjestelmä Kulkukeskukselle (1s)

 

<Vaihtoehtoinen kuljetuspalvelujärjestelmä Kulkukeskukselle.pdf>

 

Henkilökuljetusten järjestämispalvelut liite (kalvoesitys,13s) osana liitettä “Vaihtoehtoinen kuljetuspalvelujärjestelmä Kulkukeskukselle”

 

<Henkilokuljetusten_järjestamispalvelut 2021.pdf>

 

Espoon vammaisneuvoston kannanotto Kulkukeskuksen toiminnasta 17.2.2021 (4s)

<Kulkukeskus 2021 Kannanotto Espoon vammaisneuvosto 17.2.2021.pdf>

 

Helsingin Sanomat artikkeli Kulkukeskuksesta 2.3.2021 + kommentteja (12s)

<Kulkukeskus HS artikkeli 2.3.2021 Kaisu Moilanen.pdf>

 

Kuljetuspalvelukäyttäjien ja Kuljettajien kokemuksia Kulkukeskuksesta (9s, nopealukuinen)

<Kaikuja Kulkukeskuksesta 3/2021.pdf>

<Vaihtoehtoinen kuljetuspalvelujärjestelmä Kulkukeskukselle.pdf><Henkilokuljetusten_järjestamispalvelut 2021.pdf><Kulkukeskus 2021 Kannanotto Espoon vammaisneuvosto 17.2.2021.pdf><Kulkukeskus HS artikkeli 2.3.2021 Kaisu Moilanen.pdf><Kaikuja Kulkukeskuksesta 3:2021.pdf>

Aktuellt

Pausen i verksamhet fortsätter till januaris slut och styrelsen följer med restriktionerna i regionen och återkommer med mera information senare.

På grund av restriktionerna blir det ingen aktivitet till och med 17.1, styrelsen följer med läget och mera information kommer senare.

Året börjar lida mot sitt slut och föreningen tar jul- och nyårspaus. Aktiviteterna startar igen i januari månad

Har du frågor kring hjälpmedel, telefon eller paddan? 

Under helgen den 20-21.11 hölls förbundets höstmöte i Valkeakoski. 

 

Kom ihåg att anmäla dig till teaterföreställningen Weekend i paradiset på tryckeriteatern och till den traditionella julfesten!

Årets höstmöte hölls på Lyan med 25 deltagare

Tisdag 9.11 träffades ett flertal medlemmar för att ta del av synhjälpmedel som förstorar eller läser upp text. 

10 deltagare träffades under måndagen 8.11 för att diskutera olika frågor eller tankar relaterat till sin synskada.

Herrklubben höll en förlängd kväll med bastu och mat gjord av ordförande fredagen 29.10. Börje Broberg uppvaktades inför sin födelsedag.