Förbundets höstmöte

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 20-21 november 2021 på hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötes-förhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter på söndag kl 9.00.  

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2022, budget för år 2022, medlems­avgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2022, motioner som senast inom augusti lämnats till styrelsen, val av ordförande för 2022–2023, två styrelseledamöter för 2022–2024,samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2022.

Deltagaravgiften är 60 euro/person, vilket inkluderar samtransport med buss samt kost och logi på hotellet. Tillägg för enkelrum 25 euro. Anmälningen är bindande.

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 13 oktober

Svenska synskadade i Västnyland r.f.:

Alexandra Helander, må-to kl 9-14, tfn 040 7786295, e-post ssvn@brev.fi

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.

Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

För att underlätta behandlingen av verksamhetsplanen önskas att eventuella ändringsförslag ges skriftligen senast vid mötet. Eventuella förslag kan också sändas på förhand till verksamhetsledaren.

Välkommen! – Styrelsen

Aktuellt

Ordet braillör har myntats av Förbundet Finlands svenska synskadade för att hedra Louis Braille som uppfann punktskriften för synskadade 1829.

 

Här följer aktiviteterna som hålls i maj, eller som har anmälningsdatum i maj månad.

Ledarhundens dag firas sista onsdagen i april. 

Föreningen ordnar på våren och hösten tillfälle för medlemmarna att ställa frågor om sina telefoner, hjälpmedel med mera..

Välkomna att delta i föreningens aktiviteter

Tyvärr ordnas inget café 3.3 på Lyan.