Förbundets höstmöte

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 20-21 november 2021 på hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötes-förhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter på söndag kl 9.00.  

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2022, budget för år 2022, medlems­avgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2022, motioner som senast inom augusti lämnats till styrelsen, val av ordförande för 2022–2023, två styrelseledamöter för 2022–2024,samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2022.

Deltagaravgiften är 60 euro/person, vilket inkluderar samtransport med buss samt kost och logi på hotellet. Tillägg för enkelrum 25 euro. Anmälningen är bindande.

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 13 oktober

Svenska synskadade i Västnyland r.f.:

Alexandra Helander, må-to kl 9-14, tfn 040 7786295, e-post ssvn@brev.fi

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.

Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

För att underlätta behandlingen av verksamhetsplanen önskas att eventuella ändringsförslag ges skriftligen senast vid mötet. Eventuella förslag kan också sändas på förhand till verksamhetsledaren.

Välkommen! – Styrelsen

Aktuellt

Socialarbetare Heidi Anderson prövade modigt att ta sig fram till och inne i Lyan med vita käppen och med förbundna ögon.

Ögats dag- World sight day

Temat för i år är #LoveYourEyes , med temat önskar man att sätta fokus på att sköta om sina ögon, se till att kontrollera synen regelbundet och rekommendera samma åt andra. Ögonens hälsa kan även ge en fingervisning om din övriga hälsa. De viktiga nyckelorden är Förebygg, Skydda, Bevara, Prioritera

Månadsmötet ordnas denna gång i Karis Brankkis lördag 9.10 kl.13. 

Vilken tur vi hade med vädret, skogen bjöd på sina vackra färger och Kvarnträsk vattnet var spegelblankt!

Lördag 20.11 Kulturuset Karelia i Ekenäs klockan 18.00.

Tyvärr skjuts höstens första månadsträff upp som var tänkt i september. Mera information i senare skede. 

Medlemmar från föreningen fick möjlighet att delta i arkeologiska utgrävningar vid Raseborgs slott 23-24.8. Tack till Georg Haggrén och Västra Nylands Museum för denna spännande möjlighet. En hel del benfynd gjordes från olika djur och även fint bevarade fiskfjäll.

Från och med september månad börjar smågruppsaktiviteterna, kom ihåg att anmäla dig till kontaktpersonen. 

På grund av restriktionerna kan vi tyvärr inte hålla vårt sommarläger i Lappvik, vi beklagar detta och hoppas på bättre tur i nästa år.