FSS Höstmöte kallelse

Sista anmälan 12.10 till verksamhetskoordinatorn

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 26-27 november 2022 med jubileumsmiddag och program på hotell Scandic City i Tammerfors. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter på söndag kl 9.00.  

 

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2023, budget för år 2023, medlems­avgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2023, motioner som senast inom augusti lämnats till styrelsen, val av viceordförande för 2023–2024, två styrelseledamöter för 2023–2025,

samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2023.

 

Deltagaravgiften är 60 euro/person, vilket inkluderar samtransport med tåg samt kost och logi på hotellet. Tillägg för enkelrum 25 euro. Anmälningen är bindande.

 

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 12 oktober, enligt följande:

 

Norra Österbottens svenska synskadade r.f.:
Ann-Sofie Grankulla, må-to kl 9-14, tfn 044-7234 888, 06-7234 880, e-post noss@multi.fi

 

Vasa svenska synskadade r.f.:

Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320, e-post vasasynskadade@gmail.com

 

Svenska synskadade i Östnyland r.f.:

Jonas Lindström, tfn 040-964 4672, e-post jonas07880@gmail.com

 

Åbolands synskadade r.f.:

Harold Henriksson, tfn 050-516 6520, e-post harold.henriksson@kolumbus.fi

 

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.:

Astrid Söderlund, må-on kl 10-13, tfn 0400-269 553, e-post kansliet@ssmn.fi

 

Svenska synskadade i Västnyland r.f.:

Alexandra Helander, må-to kl 9-14, tfn 040-778 6295, e-post ssvn@brev.fi

 

Ålands synskadade r.f.:

Charlotta Solax, må-to kl 10-15, tfn 0457-343 8950, e-post kansli@syn.ax

 

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.

Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

För att underlätta behandlingen av verksamhetsplanen önskas att eventuella ändringsförslag ges skriftligen senast vid mötet. Eventuella förslag kan också sändas på förhand till verksamhetsledaren.
 

Välkommen! – Styrelsen

Aktuellt