Hjälpmedelsutställning på Lyan

Tisdag 9.11 träffades ett flertal medlemmar för att ta del av synhjälpmedel som förstorar eller läser upp text. 

orcam read

Spännande nyheter under dagens hjälpmedelsutställning på Lyan där Näköpiste Polar Print Oy s kunniga fanns på plats. Bland annat Orcam read gör det lätt att ta in text, man bara pekar med det lilla pennliknande hjälpmedlet mot en text och trycker. Orcam läser sedan upp texten för dig på svenska, finska eller engelska.

Aktuellt

Ordet braillör har myntats av Förbundet Finlands svenska synskadade för att hedra Louis Braille som uppfann punktskriften för synskadade 1829.

 

Här följer aktiviteterna som hålls i maj, eller som har anmälningsdatum i maj månad.

Ledarhundens dag firas sista onsdagen i april. 

Föreningen ordnar på våren och hösten tillfälle för medlemmarna att ställa frågor om sina telefoner, hjälpmedel med mera..

Välkomna att delta i föreningens aktiviteter

Tyvärr ordnas inget café 3.3 på Lyan.