Höstmöte 13.11

Höstmötet hålls på Lyan med start klockan 13

Svenska Synskadade i Västnyland rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte lördagen den 13.11 kl 13.00 i Lyan, Prästängsgatan 12 i Ekenäs. Förutom stadgeenliga ärenden justeras även protokollet från senaste vårmöte. Möteshandlingar kan fås på begäran när du anmäler dig till verksamhetskoordinator Helander tel 0407786295 eller ssvn@brev.fi, senast 5.11. Transport enligt gamla rutter, speciell traktering utlovas. Välkommen med hälsar styrelsen.

Aktuellt

Ordet braillör har myntats av Förbundet Finlands svenska synskadade för att hedra Louis Braille som uppfann punktskriften för synskadade 1829.

 

Här följer aktiviteterna som hålls i maj, eller som har anmälningsdatum i maj månad.

Ledarhundens dag firas sista onsdagen i april. 

Föreningen ordnar på våren och hösten tillfälle för medlemmarna att ställa frågor om sina telefoner, hjälpmedel med mera..

Välkomna att delta i föreningens aktiviteter

Tyvärr ordnas inget café 3.3 på Lyan.