Höstmöteskallelse

Välkomna med på höstmötet

Svenska synskadade i Västnyland rf kallar till stadgeenligt höstmöte lördagen 25.11.2023 kl. 13 på Verksamhetscentret Lyan- Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs. Gäst: Frida Backman med en kort violinkonsert. Anmäl dig senast 21.11 till 0407786295 eller ssvn@brev.fi Välkommen med -Styrelsen

Aktuellt