Höstmöteskallelse

Välkomna med på höstmötet

Svenska synskadade i Västnyland rf kallar till stadgeenligt höstmöte lördagen 25.11.2023 kl. 13 på Verksamhetscentret Lyan- Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs. Gäst: Frida Backman med en kort violinkonsert. Anmäl dig senast 21.11 till 0407786295 eller ssvn@brev.fi Välkommen med -Styrelsen

Aktuellt

Den 15.11 höll vi öppet hus tillsammans med hörselföreningen på församlingshemmet i Ekenäs

Välkomna på Öppet hus på församlingshemmet för hörsel och syn

Hedersgäst blindveckan till ära må. 13.11 kl.13 på Lyan. Anmäl veckan innan till 040-7786295

Obs, höstmötet blir ett annat veckoslut än vanligt. Kaj Kunnas besöker oss 13.11, kom med!!

Föreningen har fått en ny logo

Må bra dag på Lyan torsdagen 14.9 kl.10.15 med mieli och folkhälsan

 

Välkomna med då höstens aktiviteter kommer igång