Inget månadsmöte 12.2

Månadsmötet 12.2 blev avbokat, smågruppsaktiviteterna kommer igång. Vårmöte 12.3

Månadsmötet 12.2 blev avbokat men smågruppsaktiviteterna kommer igång. 

  • Frågesport 16.2 klockan 17.30 på Lyan med Börje Broberg. 
  • Herrklubb 23.2 kl.15 på Lyan med Börje Broberg. Anmälningar eller frågor, ring Börje på 044-5410679
  • Boccia tisdagar med start 1.3 kl.14 på Lyan med Thea Lindholm. Anmälningar eller frågor till Thea 0405875140

 

MÖTESKALLELSE

 

Svenska Synskadade i Västnyland r.f. kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen den 12.3 2022 kl. 13.00 på verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs.

Vid mötet behandlas de i paragraf 11 av föreningens stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021.
 

Medlemmarna ombeds anmäla sig till verksamhetskoordinator Alexandra Helander senast 7.3. Styrelsen kan vid behov inhibera och flytta mötet ifall restriktionerna i Västnyland kräver så. Vid behov ordnas transport. 

Telefon: 040 778 6295 eller epost: ssvn@brev.fi

Välkommen med! – Styrelsen

Aktuellt

Den 15.11 höll vi öppet hus tillsammans med hörselföreningen på församlingshemmet i Ekenäs

Välkomna på Öppet hus på församlingshemmet för hörsel och syn

Hedersgäst blindveckan till ära må. 13.11 kl.13 på Lyan. Anmäl veckan innan till 040-7786295

Obs, höstmötet blir ett annat veckoslut än vanligt. Kaj Kunnas besöker oss 13.11, kom med!!

Föreningen har fått en ny logo

Må bra dag på Lyan torsdagen 14.9 kl.10.15 med mieli och folkhälsan