IT hjälp träff på Lyan 28.3

Föreningen ordnar på våren och hösten tillfälle för medlemmarna att ställa frågor om sina telefoner, hjälpmedel med mera..

it träff

17 deltagare fanns på Lyan då våra IT-kunniga representanter från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf och Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry svarade på frågor och visa olika hjälpmedel. Ibrahim "Ibis" Milanovic berättade om sin nyutgivna bok "Voitto pimeydestä" som baserar sig på hans liv från tonåren, till inbördeskriget i Bosnien där han miste synen, och till hans liv idag.

Aktuellt