IT hjälp träff på Lyan 28.3

Föreningen ordnar på våren och hösten tillfälle för medlemmarna att ställa frågor om sina telefoner, hjälpmedel med mera..

it träff

17 deltagare fanns på Lyan då våra IT-kunniga representanter från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf och Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry svarade på frågor och visa olika hjälpmedel. Ibrahim "Ibis" Milanovic berättade om sin nyutgivna bok "Voitto pimeydestä" som baserar sig på hans liv från tonåren, till inbördeskriget i Bosnien där han miste synen, och till hans liv idag.

Aktuellt

Den 15.11 höll vi öppet hus tillsammans med hörselföreningen på församlingshemmet i Ekenäs

Välkomna på Öppet hus på församlingshemmet för hörsel och syn

Hedersgäst blindveckan till ära må. 13.11 kl.13 på Lyan. Anmäl veckan innan till 040-7786295

Obs, höstmötet blir ett annat veckoslut än vanligt. Kaj Kunnas besöker oss 13.11, kom med!!

Föreningen har fått en ny logo

Må bra dag på Lyan torsdagen 14.9 kl.10.15 med mieli och folkhälsan