Ögonmottagning hos Mehiläinen i Ekenäs

Birgitta och Göran besökte Raseborgs sjukhus våren 2019 för att framföra önskan om en ögonmottagning i Ekenäs så synskadade som har svårt och röra sig p.g.a. sin synskada, skulle kunna få vård på närmare håll.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/03/20/personer-med-synskada-vill-int...

Nu har man öppnat en ögonmottagning hos Mehiläinen i Ekenäs och HUS köper tjänster av dem. Ögonmottagningen har fungerat sedan december 2019

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/01/16/nu-finns-det-en-ogonmottagning...

Aktuellt

Ordet braillör har myntats av Förbundet Finlands svenska synskadade för att hedra Louis Braille som uppfann punktskriften för synskadade 1829.

 

Här följer aktiviteterna som hålls i maj, eller som har anmälningsdatum i maj månad.

Ledarhundens dag firas sista onsdagen i april. 

Föreningen ordnar på våren och hösten tillfälle för medlemmarna att ställa frågor om sina telefoner, hjälpmedel med mera..

Välkomna att delta i föreningens aktiviteter