Spamalot på Raseborgs sommarteater 8.7

Anmäl dig senast 31.5

Sommarteatern på Raseborg är lördagen 8.7 med träff på Villa Smakhus kl.13. Teaterresan är ett samarbete med de övriga distriktsföreningarna och pjäsen syntolkas av Emma Kullberg. Deltagaravgiften är 30 euro och bör betalas in senast 31.5 till föreningens konto, genom att betala in avgiften har du säkrat din plats till teatern. I deltagaravgiften ingår transport, lunchmat, teaterbiljett, pausservering på teater och syntolkningen.

 

Anmälningar och frågor till Alexandra måndag till torsdag kl.9-14 på 040-7786295 och ssvn@brev.fi

Aktuellt