Svara på enkäten angående synskademärket och dess användning

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.

Svaren kan utnyttjas i FSS:s och NKL:s kommunikation och påverkansarbete.

Denna enkät är riktad till personer med synnedsättning. Du kan besvara enkäten anonymt. Skicka in dina svar senast 27.9.2020.

Länk till enkäten

 

Aktuellt

P.g.a. corona epidemin har föreningens styrelse gjort beslutet att julfesten inhiberas.

Föreningen håller sitt höstmöte lördagen den 21.11 kl.13.00 i gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsgatan 5. P.g.a. corona epidemin är inbjudan riktad till ordinarie medlemmar. Birgitta tar emot anmälningar 044-336 8060

P.g.a. corona pandemin som började på våren så håller föreningen sitt vårmöte lördagen den 12.9 kl.13.00.

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.