Vita käppens dag 15 oktober 2021

Socialarbetare Heidi Anderson prövade modigt att ta sig fram till och inne i Lyan med vita käppen och med förbundna ögon.

vita käppens dag

Idag uppmärksammade vi vita käppens dag på verksamhetscentret Lyan. Vi fick besök av Heidi Anderson från Raseborgs handikappservice. Heidi prövade Lyans ordkarta med förbundna ögon och med vita käppen i handen. Ordkartan kom till som en del av förbundet Finlands Svenska Synskadades tema Säg det med ord #sagdetmedord / #sanosesanoin. Anna Siironen läste upp ordkartan från punktskrift och Nina Wendelin och Fredrik Lindgren fanns bredvid som en stödande punkt. Efter att Heidi tagit sig in i verksamhetslokalen blev det applåder och kaffepaus med diskussioner. Tusen tack till Heidi som ville ställa upp på vår tillställning som försökte ge en inblick i en synskadad persons dagliga liv.

Aktuellt

Ordet braillör har myntats av Förbundet Finlands svenska synskadade för att hedra Louis Braille som uppfann punktskriften för synskadade 1829.

 

Här följer aktiviteterna som hålls i maj, eller som har anmälningsdatum i maj månad.

Ledarhundens dag firas sista onsdagen i april. 

Föreningen ordnar på våren och hösten tillfälle för medlemmarna att ställa frågor om sina telefoner, hjälpmedel med mera..

Välkomna att delta i föreningens aktiviteter

Tyvärr ordnas inget café 3.3 på Lyan.