Blindveckan

Blindveckan firas varje år andra veckan i november för att uppmärksamma aktuella och viktiga teman för personer med synnedsättning.

Temat för år 2020 är "en fungerande vardag för alla".

Tillgängliga webbplatser, tillgång till rätt hjälpmedel som underlättar vardagen och en fungerande färdtjänst är alla exempel på viktiga komponenter för en fungerande vardag för personer med synnedsättning.

Genom fungerande stödtjänster försäkras möjligheterna för individer att agera aktivt och självständigt i samhället.