Finskspråkigt webbinarium: Kuvailutulkkauksen tila Suomessa

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu och Näkövammaisten liitto bjuder på webbinarium: Missä ollaan, ku­vai­lu­tulk­kaus, ja minne menossa?

Näkövammaisten Kulttuuripalvelus utredning om syntolkningen i Finland förverkligades år 2021 med bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Utredningen genomfördes av fm Maija Hirvonen.

Nu presenteras utredningens resultat på ett kostnadsfritt webbinarium som är öppet för alla intresserade. Ingen anmälan behövs.

Webbinariet ordnas via teams och går helt och hållet på finska.

Mer information och länk till webbinariet finns på Näkövammaisten liittos webbplats.

Kategori