FPA-rehabiliteringskurs på Härmän kuntokeskus

Anpassningskurser för personer med synnedsättning, inklusive anhöriga.

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade i samarbete med FPA. Kursens främsta målsättning är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och i samhället. Kursen är fem dagar lång (måndag-fredag).

Personer som deltar i rehabiliteringen bör ha tillräckligt god kondition för att kunna fungera aktivt utanför hemmet och delta i kursen. Kursen riktar sig också till klientens anhöriga och anhöriga deltar de tre första kursdagarna (måndag-onsdag). Den anhöriga får stöd och handledning för att underlätta klientens vardag. I programmet ingår föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Ansökningarna tas emot av FPA och ett B-läkarintyg bifogas ansökan. Vid intresse kontakta FSS rehabiliteringsrådgivare som svarar på frågor och ger närmare information.

Kursplats: Härmä Rehabiliteringscenter, kurs nr 85935
Klientperiod: 7–11.11.2022, anhöriga 7–9.11.2022

Rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman tfn: 050 561 29 50, e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi

 

Kategori
    -