FSS höstmöte på Synvillan i Helsingfors eller distans

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 19 december 2020 i Synvillan i Helsingfors eller på distans vid något av de sex platser där distansdeltagande möjliggörs.

Mötesförhandlingrna inleds på lördag kl. 10. Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2021, budget för år 2021, medlems¬avgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2021, motioner som senast inom augusti lämnats till styrelsen, val av vice ordförande för 2021–2022, två styrelseledamöter för 2021-2023, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2021. På grund av coronapandemin har förbundets styrelse beslutat att tillämpa möjligheten till distansdeltagande som möjliggörs av lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. På grund av det här ordnas möjlighet att delta i mötet på sju orter.

Mötets officiella fysiska plats är:

Synvillan
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
Anmälningar till: Tina Dunderfelt, må-to kl 10-15, tfn 096962300, e-post tina.dunderfelt@fss.fi

På följande adresser finns möjlighet att delta i mötet genom datakommunikation:

Verksamhetscentret Kajutan
Ågatan 33 E 1
06100 Borgå
Anmälningar till: Jonas Lindström, tfn 040-964 4672, e-post jonas07880@gmail.com

Verksamhetscentret Lyan
Prästängsgatan 12
10600 Ekenäs
Anmälningar till: Alexandra Helander må – fre 10–16, tfn 040-778 6295, e-post ssvn@brev.fi

Röda Korset Pargas avdelning
Strandvägen 16,
21600 Pargas, Anmälningar till: Harold Henriksson, tfn 050-516 6520, e-post harold.henriksson@kolumbus.fi

Verksamhetscentret Ankaret
Johannebovägen 7
22100 Mariehamn
Anmälningar till: Charlotta Solax, tfn 0457-343 8950, e-post aland.syn@aland.net

Hotel Scandic Waskia
Kärleksstigen 3
65170 Vasa
Anmälningar till: Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320, e-post vasasynskadade@gmail.com

Oy Jugend Home Hotel Ab
Skolgatan 11
68600 Jakobstad
anmälningar till: Ann-Sofie Grankulla, tfn 06-723 4880, 050-379 5658, e-post noss@multi.fi

Ingen deltagaravgift uppbärs. Till platserna där det är möjligt att delta på distans via datakommunikation ordnas samtransporter. Till den officiella möteslokalen i Helsingfors ordnas ingen transport. Anmälan är viktig och bindande för att det på varje mötesplats skall vara möjligt att i enlighet med regeringens, regionalförvaltningsverkens och kommunernas rekommendationer och begränsningar planera säkerheten för deltagarna samt för ordnandet av trakteringen under mötesdagen.

Anmälningarna till de ovan nämnda kontaktpersonerna måste göras senast måndagen den 23 november klockan 12.00.
Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda. Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

För att underlätta behandlingen av verksamhetsplanen önskas att eventuella ändringsförslag ges skriftligen senast vid mötet. Eventuella förslag kan också sändas på förhand till verksamhetsledaren.
Välkommen! – Styrelsen

Kategori