FSS vårmöte

Förbundet Finlands Svenska Synskadades  stadgeenliga vårmöte ordnas lördagen den 22 maj 2021 i Synvillan i Helsingfors eller på distans vid något av de sex platser där distansdeltagande möjliggörs. Mötesförhandlingarna inleds kl 10.00.

På grund av coronapandemin har förbundets styrelse beslutat att tillämpa möjligheten till distansdeltagande som möjliggörs av lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. På grund av det här ordnas möjlighet att delta i mötet på sju orter. Mötets officiella fysiska plats är:

Synvillan

Parisgränden 2 A 1

00560 Helsingfors

På följande adresser finns möjlighet att delta i mötet genom datakommunikation:

Verksamhetscentret Kajutan

Ågatan 33 E 1

06100 Borgå

Verksamhetscentret Lyan

Prästängsgatan 12

10600 Ekenäs

Verksamhetscentret Sydvästen

Elmgrensvägen 3 lok 3

21600 Pargas

Verksamhetscentret Ankaret

Johannebovägen 7

22100 Mariehamn

Hotel Scandic Waskia

Kärleksstigen 3

65170 Vasa

Oy Jugend Home Hotel Ab

Skolgatan 11

68600 Jakobstad

Kategori