Hjälpmedelsmässan i Helsingfors 11-13.5

Hjälpmedelsmässan har i 30 år samlat ihop hjälpmedelsanvändare med yrkesverksamma personer inom hjälpmedels-, rehabiliterings- och vårdbranschen.

Traditionellt har hjälpmedelsmässan ordnats varannan höst i Tammerfors, men i år firas mässan i Helsingfors.

Hjälpmedelsmässan presenterar ett brett och varierat utbud av hjälpmedel för rörlighet, kommunikation, hem och arbete. Mässan riktar sig till både hjälpmedelsanvändare och till proffs inom hjälpmedelsbranschen. Rehabilitering och tillgänglighet är en integrerad del av denna helhet.

Hjälpmedelsmässan ordnas i Helsingfors Mässcentrum 11-13.5. Mer information på finska eller engelska på webbplatsen:

https://apuvaline.expomark.fi/

Kategori