Internationella världssyndagen

Världssyndagen, eller ögats dag, infaller årligen den andra torsdagen i oktober.

Världssyndagen är en årligt återkommande temadag för att sprida kunskap och information om synnedsättningar och blindhet globalt.

FSS påminner om vikten av att ta hand om synhälsan.

Förutom goda levnadsvanor och andra förebyggande åtgärder för att ta hand om synen och synhälsan är det viktigt att undersöka ögonen regelbundet. En bra regel är att besöka ögonläkare eller optiker med två-tre års mellanrum. 

FSS den 14.10

Torsdagen den 14.10 har FSS rehabiliteringsrådgivare synrådgivningstillfällen i olika delar av Svenskfinland. På synrådgivningar kan man ställa frågor om ögonhälsan och hjälpmedel och få råd i olika frågor som gäller synen.

Den 14.10 ordnas även en virtuell tematräff om synnedsättningar och arbetslivet.

Läs mer i FSS händelsekalender.

 

Mer information om Världssyndagen på engelska och finska:

World Sight Day

Maailman näköpäivä

Kategori